Novice

0,5 % dohodnine lahko namenite Mirovnem inštitutu

0,5 % dohodnine lahko namenite Mirovnem inštitutu

Mirovnemu inštitutu – Inštitutu za sodobne družbene in politične študije je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo status delovanja v javnem interesu na področju varstva človekovih pravic ali varstva pred diskriminacijo. Po novem je inštitut na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine.

Zavezanci za dohodnino se lahko odločimo, da 0,5 % svoje dohodnine namenimo za delo splošno koristnih organizacij in jih s tem neposredno finančno podpremo. V nasprotnem primeru gredo ta sredstva v proračun Republike Slovenije in so razdeljeni po presoji države. Ker smo status pridobili v letu 2017, ob tem obveščamo še, da nas lahko na seznam upravičencev za 0,5 % dohodnino dodate šele v letu 2018 in ne že v letu 2017.  Vlada RS vsakoletno osvežuje seznam upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine za tekoče leto. Na njem so trenutno v skladu z zakonom o dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2016.

Če zaupate v naše delo in nas bi radi podprli, lahko pošljete fizično izpolnjen obrazec (PDF verzija) na pristojni urad Finančne uprave RS do konca obračunskega leta. V primeru, da imate digitalno potrdilo, pa lahko celoten postopek izvedete na portalu E-Davki. Z novo poslanim obrazcem se spremeni tudi morebitna prejšnja odločitev.