Izjave za javnost

20. obletnica Mirovnega inštituta

20. obletnica Mirovnega inštituta

Mirovni inštitut letos praznuje 20. obletnico obstoja in delovanja, raziskovanja in aktivizma.

Kot neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo na raznih področjih družboslovja in humanistike, svojo dejavnost usmerja ne le v kritično izražanje o družbenem dogajanju, temveč tudi v aktivno poseganje vanj, torej povezovanje akademskih raziskav in refleksije s praktičnim izobraževalnim in strateškim svetovalnim delom na različnih področjih javnih politik in javnega delovanja sploh.

Mirovni inštitut je leta 1991 ustanovila skupina neodvisnih intelektualk in intelektualcev, ki so bili tudi civilnodružbeni aktivisti v Sloveniji in Jugoslaviji. V prvih letih obstoja, v obdobju vojn na območju nekdanje Jugoslavije, se je posvečal predvsem mirovnim študijam, vprašanjem nasilja, vojne in varnosti. V naslednjih letih se je dejavnost razširila na področje sodobnih družbenih in političnih študij. Intenzivneje se je začel ukvarjati s problemom rasizma in političnih konfliktov, hkrati pa tudi s študijami spolov in s projekti politično socialne prakse.

Strogo akademsko perspektivo je povezal s konkretno socialno in politično angažiranostjo.

V tem času je nastala vrsta akcijskih raziskav in raziskovalnih projektov, ki so poleg že omenjenih tem zajemali še vprašanja političnega ekstremizma, demokratizacije in politike enakih možnosti v srednji in vzhodni Evropi, neodvisnih ženskih in feminističnih skupin v Sloveniji, pa tudi problematiko spolnih zlorab, beguncev, civilnega služenja vojaškega roka, kulturne industrije in drugo.

Konec leta 2000 so se Mirovnemu inštitutu pridružili trije programi nekdanjega Zavoda za odprto družbo Slovenija, s čem se je dejavnost inštituta dodatno razširila, raziskovalne in ostale dejavnosti pa so zdaj usmerjene tudi k vprašanjem človekovih pravic, medijev in politik Evropske unije. Še naprej se ukvarjamo z marginaliziranimi socialnimi in političnimi temami, na katere druge raziskovalne institucije navadno niso dovolj pozorne.

Mirovni inštitut sodeluje v številnih raziskovalnih, civilnodružbenih, izobraževalnih in zagovorniških projektih in mrežah v Sloveniji in tudi v mednarodnem evropskem, balkanskem, mediteranskem in globalnem prostoru.

Izjava v celoti.