Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 16.04.2014  
 

Okrogla miza MI

 
Klub Lili Novy, Cankarjev dom (omizje)
Mirovni inštitut v sodelovanju s Cankarjevim domom vabi na okroglo mizo Paradoksi politik vključevanja/izključevanja: Predstavitev novih knjig o migrantskih, skrbstvenih in družinskih politikah, ki bo v sredo, 7. marca 2012, ob 11. uri v Literarnem klubu Lili Novy.

Sodelovali bodo dr. Mojca Pajnik, dr. Majda Hrženjak in dr. Roman Kuhar, pogovor pa bo povezovala dr. Veronika Bajt.

Pogovor izhaja iz treh nedavno izdanih knjig zbirke Politike-Symposion, ki so izšle v angleškem jeziku in tematsko naslavljajo tri aktualna vprašanja v Sloveniji in širše v Evropski uniji: vprašanje skrbstvenih socialnih politik, vprašanje migracijskih in integracijskih politik ter prekarnega dela migrantskih delavcev in vprašanje sodobnih družinskih politik. Obravnavane teme je razumeti kot soodvisne; avtorji s tematiziranjem kompleksnih neenakosti v sodobnih družbah ugotavljajo, da se razlogi za neenakost in diskriminacijo prepletajo, še posebno očitni so ti procesi na trgu dela. Knjige izpostavljajo probleme sodobne ekonomije, ki v času recesije in iskanja poti iz krize poudarjeno pritiska na marginalizirane skupine.