Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 
Nove knjižne izdaje
 
politike20_novica.jpgFeminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom

Avtorica: Ana Frank
Politike, 2014.
           
 
 
Forum MI: Kriminalizacija upora – kriminalizacija življenja
 
19.03.2014, Cankarjev dom, Ljubljana
Video posnetek
 
 
DISTRIBUCIJA IN NAROČILA PUBLIKACIJ MIROVNEGA INŠTITUTA
 
Buča knjigotrštvo d.o.o.
Kolarjeva 47
1000 Ljubljana
tel.: 01.230 65 80
fax: 01.230 65 85
e-mail: buca@siol.net
kontaktna oseba: Ana Grča
 
 

O inštitutu

 
 POSLANSTVO
Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije - je neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo na raznih področjih družboslovja in humanistike (sociologija, antropologija, politologija, filozofija, ekonomija, pravo itd.). Cilj ni le kritično izražanje o družbenem dogajanju, temveč tudi aktivno poseganje vanj, torej povezovanje akademskih raziskav in refleksije s praktičnim izobraževalnim in strateškim svetovalnim delom na različnih področjih javnih politik in javnega delovanja sploh. Zato deluje hkrati tudi kot civilnodružbena nevladna organizacija na nacionalni, EU in mednarodni ravni.

NASTANEK IN RAZVOJ
Mirovni inštitut je leta 1991 ustanovila skupina neodvisnih intelektualk in intelektualcev, ki so bili tudi civilnodružbeni aktivisti v postsocialističnih procesih prejšnjega desetletja v Sloveniji in Jugoslaviji. V prvih letih obstoja, v obdobju vojn na območju nekdanje Jugoslavije, se je posvečal predvsem mirovnim študijam, vprašanjem nasilja, vojne in varnosti. V naslednjih letih se je dejavnost razširila na področje sodobnih družbenih in političnih študij. Intenzivneje se je začel ukvarjati s problemom rasizma in političnih konfliktov, hkrati pa tudi s študijami spolov, kulturnimi študijami in s projekti politično socialne prakse. Strogo akademsko perspektivo je povezal s konkretno socialno in politično angažiranostjo. V tem času je nastala vrsta akcijskih raziskav in raziskovalnih projektov, ki so poleg že omenjenih tem zajemali še vprašanja političnega ekstremizma, demokratizacije in politike enakih možnosti v srednji in vzhodni Evropi, neodvisnih ženskih in feminističnih skupin v Sloveniji, pa tudi problematiko spolnih zlorab, beguncev, civilnega služenja vojaškega roka, kulturne industrije in drugo. Konec leta 2000 so se Mirovnemu inštitutu pridružili trije programi nekdanjega Zavoda za odprto družbo Slovenija: Medijski program, program Civilna družba in Program sodelovanja East East.

Z njihovim prihodom se je dejavnost inštituta dodatno razširila, raziskovalne in ostale dejavnosti pa so zdaj usmerjene tudi k vprašanjem človekovih pravic, medijev in politik Evropske unije. Še naprej se ukvarjamo z marginaliziranimi socialnimi in političnimi temami, ki ponavadi ne najdejo prostora v dejavnosti drugih institucij - v zadnjem času, na primer, problematika izbrisanih, položaj Romov, vidnost etničnih in drugih manjšin v medijskem prostoru, položaj novih nepriznanih manjšin, intimno državljanstvo, protislovja kulturnih politik, razmerja Evropske unije in Združenih držav Amerike, ustavni proces v Evropski uniji, širitev Evropske unije (Balkan, Turčija, Ukrajina), dosežki haaškega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in druga vprašanja. Mirovni inštitut je pripravljen za sodelovanje, partnerstvo in mreženje v evropski, balkanski, mediteranski in globalni prostor, kar potrjuje tudi naša vključenost v številne mednarodne raziskovalne, civilnodružbene, izobraževalne in zagovorniške projekte in mreže.

<  1  2  >