Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 
Nove knjižne izdaje
 
politike20_novica.jpgFeminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom

Avtorica: Ana Frank
Politike, 2014.
           
 
 
Forum MI: Kriminalizacija upora – kriminalizacija življenja
 
19.03.2014, Cankarjev dom, Ljubljana
Video posnetek
 
 
DISTRIBUCIJA IN NAROČILA PUBLIKACIJ MIROVNEGA INŠTITUTA
 
Buča knjigotrštvo d.o.o.
Kolarjeva 47
1000 Ljubljana
tel.: 01.230 65 80
fax: 01.230 65 85
e-mail: buca@siol.net
kontaktna oseba: Ana Grča
 
 

O inštitutu

 
TEMATSKA POLJA IN STRATEŠKI FOKUSI
  • človekove pravice in manjšine
  • kulturna politika
  • mediji
  • politika
  • spol

East East Beyond Borders Program spodbuja mednarodno sodelovanje, organizira seminarje, delavnice in študijske obiske za obravnavo aktualnih političnih in socialnih tem.

Delavsko-punkerska univerza nudi nove možnosti alternativnega (samo)izobraževanja (vsakoletni ciklus predavanj, simpoziji in konference, študijski krožki itd.)

Publikacije - Mirovni institut izdaja pet knjižnih zbirk, posebne izdaje in periodiko. Stalne zbirke so Media Watch, Politike - podzbirka Politike Symposion, EU monitor, Svete Krave, zborniki Delavsko-punkerske univerze. Periodičo izhaja revija Medijska preža.

Knjižnica - Gradivo knjižnice obsega vsa področja dejavnosti Mirovnega inštituta predvsem s področja marginaliziranih diskurzov, kot tudi poseben knjižni fond revije Maska s področja uprizoritvenih umetnosti. Odprta je vsak delavnik (čitalnica in izposoja na dom).

Dogodki Mirovnega inštituta - Mirovni inštitut organizira različne oblike javnih razprav o zgočih in zapostavljenih temah ter javnih pobudah in raziskovalnih rezultatih. Zato organizira forume, Novinarske večere in omizja.

Seminarji, delavnice, konference, poletne šole so oblike raziskovalnega izobraževanja o temah, s katerimi se ukvarja Mirovni inštitut.

MI 2010 skupna1.JPG
Mirovni inštitut, 2010, foto: Borut Krajnc

Skupno letno poročilo o delu - 2013
Skupno letno poročilo o delu - 2012
Skupno letno poročilo o delu - 2011
Skupno letno poročilo o delu - 2010
Skupno letno poročilo o delu - 2009
Skupno letno porocilo o delu - 2008
Skupno letno porocilo o delu - 2007
Skupno letno poročilo o delu - 2006
Skupno letno poročilo o delu - 2005
Skupno letno poročilo o delu - 2004
Skupno letno poročilo o delu - 2003
Skupno letno poročilo o delu - 2002
Skupno letno poročilo o delu - 2001
<  1  2  >