Thematic fields:
 
 
Submit to PI news:


last change: 2014.04.23  
 

Majda Hrženjak

 
Function: Researcher

CV:
Majda.jpgPhD, sociologist, is acting as a research fellow, coordinator and manager of national and international projects at Peace Institute. Her current research topics are social policies, gender studies and cultural studies. She is the author of two books: Invisible Work (2007), and Symbolic. The Selected Chapters from French Structuralism (2002), and editor of Making her Up: Women’s Magazines in Slovenia (2002). She published extensivley on discursive analysis, cultural education, gender and social politics related to employment and care work.
Research themes:
Social politics, gender studies, cultural studies.
Finished projects: Current projects: Contact:
tel.: +386 1 234 7720
E-mail: majda.hrzenjak@guest.arnes.si
Bibliography:
Monographies

 • HRŽENJAK, Majda, JALUŠIČ, Vlasta. Vrata niso baš odprta: (treba da jih gurneš pa da se otvaraju): perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011.
 •  HRŽENJAK, Majda (ur.). Politics of care, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubjana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011.
 • HRŽENJAK, M. (2007) Nevidno delo. Ljubljana: Politike. 
 • HRŽENJAK, M. (ur.) (2002) Njena (re)kreacija. Ljubljana: Mediawatch.
 • HRŽENJAK, M. (2002) Simbolno: izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma. Ljubljana: Študentska založba.

Book chapters

  HRŽENJAK, Majda. The regulation of paid domestic work : a win-win situation or a reproduction of social inequalities?. V: DAHL, Hanne Marlene (ur.), KERÄNEN, Marja (ur.), KOVALAINEN, Anne (ur.). Europeanization, care and gender : global complexities. Basingstoke; New York: Palgrave MacMillan, 2011, str. 59-74.
 • HRŽENJAK, Majda. Revival of informal paid care work in Eastern European countries. V: JÄPPINEN, Maija (ur.), KULMALA, Meri (ur.), SAARINEN, Aino (ur.). Gazing at welfare, gender and agency in post-socialist countries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011, str. 302-319.
 • HRŽENJAK, Majda, HUMER, Živa. Infomal care work market from the perspective of local care workers. V: HRŽENJAK, Majda (ur.). Politics of care, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubjana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011, str. 99-119.

Original scientific articles

 • HRŽENJAK, Majda. Vrstniško nasilje v perspektivi dominantnih konstrukcij ženskosti in moškosti ter sovpadanja strukturnih neenakosti. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 3/4, str. 131-147.
 • HRŽENJAK, Majda. Hierarchisation and Segmentation of Informal Care Markets in Slovenia. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society (forthcoming).
 • HRŽENJAK, Majda. (Neformalno) skrbstveno delo in družbene neenakosti. Teor. praksa, 2010, letn. 47, št. 1, str. 156-171.
 • HRŽENJAK, Majda. Romi v Ljubljani: neurejenost pravnih statusov kot eden izmed vzrokov radikalne socialne izključenosti, Socialno delo, 2009, 49, 2/3: 121-131.

Discussion paper