Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 23.04.2014  
 

Brankica Petković

 
Funkcija: raziskovalka

Življenjepis:
brankica.pngRojena 10. 3. 1965 v Osijeku, Hrvaška. Diplomirala iz južnoslovanskih jezikov in književnosti na Univerzi v Osijeku (1989). Je magistrica znanosti s področja sociologije kulture (naslov magistrskega dela "Javna govorica, družbeno izključevanje in stigmatizacija").
Je programska direktorica pri Mirovnem inštitutu, kjer deluje na področju monitoringa, raziskovanja in zagovorništva medijskih politik in praks, medijske etike in samoregulacije, medijskega lastništva in komunikacijskih pravic državljanov ter reprezentacije in dostopa manjšinskih skupin do medijev.
Urednica revije Medijska preža, knjižne zbirke Media Watch ter spletne strani in zloženk Media Watch. Avtorica številnih člankov in referatov.
V letih 2003 in 2004 vodila mednarodni raziskovalni in zagovorniški projekt o medijskem lastništvu in vplivu na raznolikost in neodvisnost medijev, ki je obsegal 18 držav vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope in je bil sklenjen z izidom knjige in organizacijo mednarodne konference. Sodeluje v več mednarodnih projektov in mrež s področja medijev in manjšin. Je bila izbrana za govornico o medijskem pluralizmu v imenu evropskih nevladnih organizacij na 7. evropski ministrski konferenci Sveta Evrope o medijski politiki v Kijevu marca 2005.
Prejemnica nagrade dr. Erharda Buseka in organizacije SEEMO (podružnice Mednarodnega inštituta za tisk) za leto 2005 za prispevek k razumevanju in strpnosti na področju medijev v jugovzhodni Evropi.
Pred prihodom v Slovenijo leta 1991 je bila novinarka v Osijeku.
Raziskovalne teme:
Medijski pluralizem in raznoličnost, dostop manjšin do medijev, samoregulacija in odgovornost medijev, komunikacijske pravice državljanov.
Zaključeni projekti:
Tekoči projekti: Kontakt:
Tel.: +386 1 234 7720, GSM +386 41 86 30 31
E-pošta: brankica.petkovic@mirovni-institut.si

 

Bibliografija:
Del referenc:

  • Brankica Petković in Sandra B. Hrvatin (2007): In temu pravite medijski trg? – Vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji, Mirovni inštitut: Ljubljana.
  • Brankica Petković (ur.) (2006): Mediji za državljane, Mirovni inštitut: Ljubljana.
  • Brankica Petković (2005): »Romi naposled vključeni v sistem javne radiotelevizije«, v
    Brankica Petković in Sandra B. Hrvatin (2004): »Regional Overview« v Brankica Petković (ur.) Media Ownership and Its Impact on Media Pluralism and Indpendence, Mirovni inštitut in SEENPM: Ljubljana
    Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 04, Mirovni inštitut: Ljubljana.
  • Brankica Petković (2003): »Romi v Sloveniji – tujci za vedno?« v Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 02, Mirovni inštitut: Ljubljana.
  •  Brankica Petković (2001): »Koliko medijev manjšinam?«, Medijska preža 14.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)