Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 

Iztok Šori

 
Funkcija: raziskovalec

Življenjepis:
iztok sori.jpgIztok Šori, doktor socioloških znanosti (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012), je raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Za interdisciplinarno diplomsko delo Prostitucija v Sloveniji: vpogled v skrito populacijo (akterji, podoba, problemi in odnosi) je leta 2003 prejel Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Po diplomi je najprej delal kot svobodni novinar in leta 2007 prejel štipendijo Fundacije Robert Bosch za izpopolnjevanje na Berlinski novinarski šoli in pri časniku TAZ - Die Tageszeitung. Doslej je na različnih institucijah sodeloval pri raziskovalnih projektih s področij prostitucije in trgovanja z ljudmi, nasilja nad ženskami, uresničevanja načel enakosti spolov, zastopanosti žensk v politiki in migracij. Doktoriral je s temo družbeni in individualni konteksti oblikovanja samskosti kot življenjskega stila v Sloveniji.
Raziskovalne teme:
spol, trgovanje z ljudmi, prostitucija, politična participacija, nasilje v družini in intimno partnerskih odnosih, samskost
Tekoči projekti: Kontakt:
Tel.: +386 1  234 77 20
E-pošta: iztok.sori@mirovni-institut.si
Bibliografija:
  • Antić, Milica G., Selišnik, Irena, Šori, Iztok, Rožman, Sara (2010): Zakonodajne politike in nasilje na podlagi spola: analiza zakonodajnih sprememb v državah pristopnicah EU iz leta 2004. Teorija in praksa, 47 (4), str. 749-764.
  • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, Šori, Iztok, Podreka, Jasna (2012): Zasebno je politično: asimetrična delitev gospodinjskega in skrbstvenega dela ter profesionalno življenje žensk in moških v politiki. Teorija in praksa, 49 (2), str. 376-395.
  • Šori, Iztok (2004): Prostitucija u Sloveniji: zabraniti, regulirati ili dekriminalizirati skrivenu populaciju? = Prostitution in Slovenia: to prohibit, regulate or decriminalize the hidden population? = Die Prostitution in Slowenien : die unsichtbare Bevölkerungsgruppe verbieten, regulieren oder dekriminalisieren?. V: Knežević, Đurđa (ur.): Seminar Žene i politika: seksualnost između lokalnog i globalnog: dokumentacija = Sexuality between the local and the global: documentation = Die Sexualität zwischen dem Lokalen und Globalen: Dokumentation. Zagreb: Ženska Infoteka, str. 103-121, 248-267, 411-432.
  • Šori, Iztok (2005): Medijska percepcija smrti Olene Popik. Medijska  preža (Tiskana izdaja), 22, str. 19.
  • Šori, Iztok (2005): Prostitucija v Sloveniji: akterji, podoba, problemi in odnosi. Etnolog, Nova vrsta, 15 (66), str. 61-80. Šori, Iztok (2009): Trafficking in persons and sexual exploitation in prostitution and pornography. V: Antić, Milica G. (ur.): Violence in the EU examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 63-84.
  • Šori, Iztok (ur.) (2009): Examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries: recommendations. Ljubljana: Faculty of Arts. 
  • Šori, Iztok (ur.) (2009): Raziskano: politike preprečevanja nasilja nad ženskami, otroki in mladimi v državah, ki so postale članice EU leta 2004: priporočila. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 
  • Šori, Iztok, Šušterič, Nika, Gaber, Slavko (2011): Immigrant students' achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS journal, 1 (3), str. 31-51.