Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 23.04.2014  
 

Majda Hrženjak

 
Funkcija: raziskovalka

Življenjepis:
Majda.jpgDr. Majda Hrženjak deluje kot višja znanstvena sodelavka, raziskovalka, koordinatorica in vodja nacionalnih in mednarodnih projektov na Mirovnem inštitutu. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi politikami, študijami spolov in kulturnimi študijami. Je avtorica dveh knjig: Nevidno delo (2007) in Simbolno. Izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma (2002), urednica knjige Njena (re)kreacija: Ženske revije v Sloveniji ter avtorica številnih člankov s področij diskurzivnih analiz, kulturne vzgoje, spolov ter socialnih zaposlovalnih in skrbstvenih politik.
Raziskovalne teme:
Socialne politike, študije spolov, kulturne študije.
Zaključeni projekti: Tekoči projekti: Kontakt:
Tel.: +386 1 234 77 20
E-pošta: majda.hrzenjak@guest.arnes.si
Bibliografija:
Monografije

 • HRŽENJAK, Majda, JALUŠIČ, Vlasta. Vrata niso baš odprta: (treba da jih gurneš pa da se otvaraju): perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011.
 •  HRŽENJAK, Majda (ur.). Politics of care, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubjana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011.
 • HRŽENJAK, M. (2007) Nevidno delo. Ljubljana: Politike. 
 • HRŽENJAK, M. (ur.) (2002) Njena (re)kreacija. Ljubljana: Mediawatch.
 • HRŽENJAK, M. (2002) Simbolno: izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma. Ljubljana: Študentska založba.

Poglavja v knjigi


 • HRŽENJAK, Majda. The regulation of paid domestic work : a win-win situation or a reproduction of social inequalities?. V: DAHL, Hanne Marlene (ur.), KERÄNEN, Marja (ur.), KOVALAINEN, Anne (ur.). Europeanization, care and gender : global complexities. Basingstoke; New York: Palgrave MacMillan, 2011, str. 59-74.
 • HRŽENJAK, Majda. Revival of informal paid care work in Eastern European countries. V: JÄPPINEN, Maija (ur.), KULMALA, Meri (ur.), SAARINEN, Aino (ur.). Gazing at welfare, gender and agency in post-socialist countries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011, str. 302-319.
 • HRŽENJAK, Majda, HUMER, Živa. Infomal care work market from the perspective of local care workers. V: HRŽENJAK, Majda (ur.). Politics of care, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubjana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011, str. 99-119.

Izvirni znanstveni članki


 • HRŽENJAK, Majda. Vrstniško nasilje v perspektivi dominantnih konstrukcij ženskosti in moškosti ter sovpadanja strukturnih neenakosti. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 3/4, str. 131-147.
 • HRŽENJAK, Majda. Hierarchisation and Segmentation of Informal Care Markets in Slovenia. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society (forthcoming).
 • HRŽENJAK, Majda. (Neformalno) skrbstveno delo in družbene neenakosti. Teor. praksa, 2010, letn. 47, št. 1, str. 156-171.
 • HRŽENJAK, Majda. Romi v Ljubljani: neurejenost pravnih statusov kot eden izmed vzrokov radikalne socialne izključenosti, Socialno delo, 2009, 49, 2/3: 121-131.
Diskusijski tekst