Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 

Mojca Pajnik

 
Funkcija: raziskovalka

Življenjepis:
MojcaP.jpgMojca Pajnik, doktorica znanosti (FDV, Univerza v Ljubljani, 2005), je znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu in docentka na Katedri za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji globalizacije, državljanstva, medijev, s študijami migracij in spolov.  Je avtorica monografije Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij (2008), sourednica (z Giovanno Campani) Precarious Migrant Labour Across Europe (2011) in (z Johnom D. H. Downingom) Alternative Media and the Politics of Resistance: Perspective and Challenges (2008). Je soavtorica nekaj knjig s področja migracij in spolov, avtorica več znanstvenih člankov in gostujoča predavateljica na Univerzi v Firencah, Centralnoevropski univerzi v Budimpešti in Univerzi v Helsinkih. Od 2001 do 2013 je bila vodja East East: Partnership Beyond Borders Program (OSI); od leta 2001 ureja zbirko Politike Symposion na MI.
Raziskovalne teme:
Politična teorija, državljanstvo, javnost in javna sfera, mediji, komuniciranje, družbena gibanja, migracije, spol.
Zaključeni projekti:
Tekoči projekti: Kontakt:
Tel.: +386 1 234 7724
E-pošta: mojca.pajnik@mirovni-institut.si
Bibliografija:
Izvirni znanstveni članki
 • Pajnik, Mojca. 2014. Multikulturalizem pro et contra: kritika liberalne perspektive in populistično-demagoške denunciacije. Dve domovini/Twop Homelands, 39: 19-30.
 • Pajnik, Mojca. 2011. Marshall in državljanstvo: (ne)moč neke teorije. Časopis za kritiko znanosti 39(246): 169–181.
 • Pajnik, Mojca. 2011.Narrating Belonging in the post-Yugoslav Context. Dve domovini / Two Homelands, 34, 111–125.
 • Pajnik, Mojca. 2010. Media Framing of Trafficking. International Feminist Journal of Politics 12(1): 45‒64.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2010. Migrant Women’s Transnational Experiences: Family Patterns and Policies, International Migration 48(3).
 • Pajnik, Mojca. 2009. Brezdržavljanskost migrantov in pravica imeti pravico. Časopis za kritiko znanosti 238: 138‒147.
 • Pajnik, Mojca, Bajt, Veronika. 2009. Biografski narativni intervju: aplikacija na študije migracij. Dve domovini 30: 69‒89.
 • Pajnik, Mojca. 2008. The Utopia of Mass Media: Towards Public-generated Media. Sociol., Mintis veiksmas 3: 99‒114.
  Pajnik, Mojca. 2007. Nomadska javnost. Javnost―The Public, Suplement 14: 39–53.
 • Pajnik, Mojca. 2007. Integration Policies in Migration Between Nationalizing States and Transnational Citizenship.doc, Journal of Ethnic and Migration Studies 33(5): 349-365.
 • Pajnik, Mojca. 2007. Medijske podobe o beguncih. Socialno delo 46(1–2): 1–11.
 • Pajnik, Mojca. 2006. Feministične interpretacije javnosti v Habermasovi teoriji. Javnost–The Public XIII Suplement: 21–36. Besedilo dostopno tukaj.
 • Pajnik, Mojca. 2006. The Puzzle of Feminist Reflections on Habermas’s Communicative Action: The Need for an Inclusive Political Theory. European Journal of Social Theory 9(3): 385–404. Abstract
 • Pajnik, Mojca. 2005. Citizenship and Mediated Society. Citizenship Studies 9(4): 349–367. Abstract

Monografije

 • Pajnik, Mojca. 2008. Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Zavratnik Zimic, Simona, Kavčič, Urša, Pajnik, Mojca, Lesjak-Tušek, Petra. 2003. Where in the Puzzle: Trafficking from, to and through Slovenia: Assessment Study. Ljubljana: International Organization for Migration. Dostopno tukaj.
 • Pajnik, Mojca, Lesjak-Tušek, Petra, Gregorčič, Marta. 2001. Prebežniki, kdo ste? Ljubljana: Mirovni inštitut.

Poglavja v knjigi

 • Pajnik, Mojca. 2014. Reconstructing Citizenship for the Future of Polity. V: Anthias, Floya (ur.), Pajnik, Mojca (ur.). Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice, 102-121. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2013. Civic Participation of Migrant Women: Employing Strategies of Active Citizenship. V: Anthias, Floya (ur.),  Kontos, Marija (ur.), Morokvacis-Müller, Mirjana (ur.). Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe, 97-116. London: Springer.
 • Pajnik, Mojca. 2012. Gender (in)equity in Post-socialist Media. V: Downey, John (ur.), Mihelj, Sabina (ur.). Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture, 89–111. Surrey, Burlington: Ashgate.
 • Pajnik, Mojca. 2011. Impossibilities of Social Citizenship: On Statelessness of Migrants. V: Lazaridis, Gabriella (ur.). Security, Insecurity and Migration in Europe, 239-257. Farnham; Burlington: Ashgate.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2011. Migrant Women and Their Labour: What Prospects for Social Citizenship? V: Jäppinen, M. (ur.), Kulmala, M. (ur.), Saarinen, A. (ur.). Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries, 320-337. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Pajnik, Mojca. 2009. Migracijska politika. V: Kajnč, Sabina (ur.), Lajh, Damjan (ur.). Evropska unija od A do Ž, 237‒241. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Pajnik, Mojca. 2009. Mobilno komuniciranje protijavnosti. V: Oblak, Tanja (ur.), Luthar, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana, 115‒130. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Pajnik, Mojca. 2005. New Media: Limitations to Citizenship. V: Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts: A Balance. Masip, Pere, Rom, Josep (ur.), 77–86. Barcelona: Facultat de Ciencies de la Comunicacío Blanquerna. Besedilo dostopno tukaj.
 • Pajnik, Mojca. 2004. Trafficked Women in Media Representations. V: Women and Trafficking, Zavratnik Zimic, Simona (ur.), 63–72. Ljubljana: Mirovni inštitut.

(So)urednica


Izpis celotne bibliografije (Cobbis)