Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 

Neža Kogovšek Šalamon

 
Funkcija: direktorica

Življenjepis:
Neza2.jpgDr. Neža Kogovšek Šalamon je leta 2002 diplomirala na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je kot štipendistka sklada Ron Brown magistrirala na univerzi Notre Dame (ZDA) na področju mednarodnega prava človekovih pravic. Leta 2006 je opravila pravosodni izpit. Leta 2011 je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o ustavnih, mednarodnopravnih in primerjalnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Delala je na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC v Ljubljani in v mednarodni nevladni organizaciji Human Rights Watch v New Yorku. Leta 2005 se je vključila v raziskovalno skupino Mirovnega inštituta, z oktobrom 2012 pa je bila imenovana na mesto direktorice Mirovnega inštituta. Njeno strokovno delo poleg vodstvenih nalog vključuje vodenje projektov, raziskovanje, pravne analize, publiciranje, predavanja in vodenje delavnic. Je članica Evropske mreže pravnih strokovnjakov za nediskriminacijo, Evropske mreže pravnikov na področju migracijskega prava (MigNet), Evropske komisije za pravo spolne usmerjenosti (ECSOL) in Akademske mreže Odysseus, ki združuje pravne eksperte za področje azila in migracij. Od leta 2011 je kot predstavnica javnosti tudi članica Novinarskega častnega razsodišča.
Raziskovalne teme:
Temeljne in človekove pravice,enakost ter nediskriminacijske, azilne in migracijske politike v Sloveniji in Evropski uniji.
Zaključeni projekti:
Tekoči projekti: Kontakt:
Tel.: +386 1 234 77 20
Bibliografija:
 • KUHAR, Roman, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, HUMER, Živa, MALJEVAC, Simon. Obrazi homofobije. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011. 159 str. ISBN 978-961-6455-66-4.
 • Pravni vidiki izbrisa iz registra stalnega prebivalstva: doktorska disertacija, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. 421 str., tabele.
 • Slovenia. Migrationlaw. Suppl. 2 (September 2011). Alphenaanden Rijn: Kluwer Law International, 2011. 244 str., tabele. 
 • Nation-state homogenization and the battle for legal status: the erased residents of Slovenia. Südost europa (Münch., Südostinst.), 2011, jg. 59, hft. 1, str. 2-24.
 • Izbris kot kršitev pravno zavarovanih človekovih pravic. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.), PETKOVIĆ, Brankica (ur.), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, PETKOVIĆ, Brankica, ZORN, Jelka, PISTOTNIK, Sara, LIPOVEC ČEBRON, Uršula, BAJT, Veronika, ZDRAVKOVIĆ, Lana. Brazgotine izbrisa: prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2010, str. 83-141.
 • Iskanje pravnih razlogov za priznanje enakih pravic istospolnim partnerjem in njihovim družinam. Soc. delo, 2010, let. 49, št. 5/6, str. 319-330.
 • Izbrisani 2007: tožba pred evropskim sodiščem, odločba ustavnega sodišča in predlog ustavnega zakona. Poroč. Skupin. spremlj. nestrp., 2008, št. 6, str. 38-53.
 • KOGOVŠEK, Neža, PETKOVIĆ, Brankica. O diskriminaciji: Priročnik za novinarke in novinarje, Mirovni inštitut, 2007.
 • KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KMECL, Andrej. Vloga sodišč pri zagotavljanju spoštovanja načela enakega obravnavanja v kazenskih postopkih. V: ZAGORAC, Dean (ur.). Enakost in diskriminacija: sodobni izzivi za pravosodje. Ljubljana: Mirovni inštitut, inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2005, str. 55-77.
 • Repatriation and return policies in EU members tates: country report - Slovenia. Konstanz: Universität Konstanz, 2005.
 • U.N. human rights reporting mechanism: is it time to move on?: submitted to the Notre Dame Law School in partial fulfillment of the requirements for the Degree Masters of Law (international human rights law). Notre Dame (Indiana): [N. Kogovšek], 2004. 111 f., tabele.
 • Spreminjanje slovenske azilne zakonodaje v letu 2001. V: MILOHNIĆ, Aldo (ur.). Evropski vratarji: migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi (Zbirka Politike). Ljubljana: Mirovni inštitut, cop. 2001, 2002, str. 83-94.
 • Razvoj upravne in sodne prakse na področju azila: diplomska naloga. Ljubljana: [N. Kogovšek], 2002. 88 f., tabele.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)