Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 

Sanja Herič

 
Funkcija: raziskovalka

Življenjepis:
Sanja.jpgSanja Herič je magistrirala iz mednarodnih razvojnih študij na Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem v novembru 2008. Med dodiplomskim študijem mednarodnih odnosov na Fakulteti za družben vede v Ljubljani je postala članica več mladinskih organizacij. V njih je aktivno sodelovala v različnih odborih in komisijah in jih je večkrat predstavljala na mednarodnem nivoju. Vključena je bila v sodelovanje in organizacijo različnih nacionalnih in mednarodnih projektov kot so mladinski forumi, konference, seminarji, trening, izmenjave in podobno. Med magistrskim študijem je opravljala prakso v treh begunskih kampih na Tajskem. Raziskava in posledično magistrska naloga sta se ukvarjali s človekovi pravicami, zlasti otrok beguncev živečih v begunskih kampih in s proučevanjem in evalvacijo  humanitarnih in razvojnih programov, ki se jih implementira v teh kampih.
Raziskovalne teme:
Razvojne politike, migracije in človekove pravice.
Zaključeni projekti: Kontakt:
Tel.: +386 1 234 77 20
E-pošta: sanja.heric@mirovni-institut.si
Bibliografija:
  • Sanja Herič (2007) Primerjalna analiza razvojnih poti izbranih azijskih držav - Južna Koreja, Tajska in Bangladeš: diplomsko delo. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
  • Sanja Herič (2008) Human rights, freedoms or poverty alleviation? Improving the situation of children and youth living in Burmese refugee camps in Thailand: master thesis. Utrecht University, the Netherlands.