Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 

Koordiniranje sodelovanja z nevladnimi organizacijami na področju azila

 
Pričetek projekta: 17.04.2000
Zaključek projekta: 17.04.2007

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon

Sodelavci / sodelavke:
Tematski sklop: Človekove pravice

Namen in cilji:
V Sloveniji so na področju azila aktivne mnoge nevladne organizacije, ki izvajajo zelo različne aktivnosti. Z namenom povezovanja, izmenjave znanja in skupnega delovanja so nevladne organizacije povezane v neformalno koordinacijo, ki se redno sestaja tako med seboj kot tudi s predstavniki sektorja za azil ali širše Direktorata za upravne notranje zadeve, podaja skupne pripombe na predlagane spremembe zakonodaje ter skupno ukrepa v primerih pojava težava na področju azila. Mirovni inštitut je kot ena večjih nevladnih organizacij v Sloveniji v neformalno koordinacijo intenzivno vključen in sodeluje pri vseh pomembnejših aktivnostih na nacionalni ravni na področju azila v Sloveniji.
Financerji:
Open Society Institute