Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 

Mapping Capacity of Civil Society Dealing with Anti-Discrimination

 
Pričetek projekta: 01.01.2005
Zaključek projekta: 30.06.2005

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon

Sodelavci / sodelavke:
Tematski sklop: Človekove pravice

Namen in cilji:
V organizaciji Mirovnega inštituta je bil v hotelu Ribno 15. in 16. junija 2005 »Seminar za nevladne organizacije v boju proti diskriminaciji«. Seminarja se je udeležilo skoraj 50 predstavnikov nevladnih organizacij, ki združujejo Rome, Sinte, hendikepirane, nepriznane manjšine, geje in lezbijke, starejše, mlade ter drugih organizacij, ki delujejo v boju proti diskriminaciji bodisi s pravnimi bodisi socialnimi, podpornimi in svetovalnimi programi.
Rezultati:
Partnerji:
Human European Consultancy, Nizozemska
Migration Policy Group, Nizozemska
Financerji:
Evropska komisija