Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 16.04.2014  
 

Sodobno državljanstvo: politika izključevanja in vključevanja (nadaljevanje projekta iz leta 2002)

 
Pričetek projekta: 01.01.2001
Zaključek projekta: 31.12.2004

Vodja projekta: Vlasta Jalušič

Tematski sklop: Program EAST EAST (Arhiv)

Namen in cilji:
Namen konference je bil raziskati pomen sodobnih konceptov državljanstva za politično enakost državljanov in različnih manjšin. Želeli smo premisliti omejitve sodobnih konceptov in praks državljanstva. Razpravljali smo o politikah vključevanja, o aktivnem državljanstvu, aktivni vključitvi ter politični odgovornosti državljanov in državljank.
Vsebinsko je bila k onferenca razdeljena na tri glavne tematske sklope: prvi je zajemal konceptualne probleme, drugi vključeval razprave o Evropski Uniji in možnostih post-nacionalnega državljanstva ter zadnji predstavitve študij primera politik vključevanja/izključevanja, analiz vidnih ali/in skritih mehanizmov ter strategij izključevanja v izbranih državah.

Program seminarja (.pdf, 82kB)
Evalvacija (.pdf, 39kB)
Izvedba:
Dijaški dom Tabor, Ljubljana
Financerji:
East East: Partnership Beyond Borders Program