Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 23.04.2014  
 

Zaključeni projekti

 
 • Neformalno reproduktivno delo in družbena ekonomija v vzhodni Evropi (Mednarodna delavnica)
 • 16 let pozneje: Politični in pravni vidiki izbrisa v Sloveniji
 • Achievements of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – The Hague Tribunal
 • Aeneas: zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji
 • Aktivno državljanstvo: k enakopravnim politikam (Podoktorski raziskovalni projekt)
 • Alternativni mediji in novi javni prostori
 • Analiza in promocija politične razprave o evropski prihodnosti Turčije in Ukrajine v štirih srednjeevropskih državah
 • Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije
 • Cena apatridnosti: Analiza preživetja
 • Delavsko-punkerska univerza
 • Dolga pot domov – Medijski in politični diskurzi o integraciji tim. zahodnega Balkana v Evropsko unijo
 • Drucker in postsocializem
 • Družinski in socialni konteksti življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji ter predlogi usmeritev politike za istospolno usmerjene
 • Država-nacija in ksenofobija
 • Državljani v različnosti
 • Enakopravno državljanstvo - seminar lezbičnih NVO iz držav nekdanje Jugoslavije
 • Etika skrbi: perspektive v socialni politiki
 • Evropski kazenskopravni projekt (ECJP): K čezmejnim rešitvam za mednarodne probleme
 • Feminizacija migracij, seksualno delo in izkoriščanje: trgovanje z ženskami in prostitucija