Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 16.04.2014  
 
Nove knjižne izdaje
 
politike20_novica.jpgFeminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom

Avtorica: Ana Frank
Politike, 2014.
           
 
 
DISTRIBUCIJA IN NAROČILA PUBLIKACIJ MIROVNEGA INŠTITUTA
 
Buča knjigotrštvo d.o.o.
Kolarjeva 47
1000 Ljubljana
tel.: 01.230 65 80
fax: 01.230 65 85
e-mail: buca@siol.net
kontaktna oseba: Ana Grča
 
 

Publikacije

 
Rezultate svoje raziskovalne dejavnosti, pogosto vpete v mrežo mednarodnih sodelovanj, sodelavci Mirovnega inštituta objavljajo v knjižnih publikacijah. V beri različnih raziskovalnih polj se je tako oblikovalo več knjižnih zbirk: Media Watch, Monitor nestrpnosti - Media Watch, Politike, Politike - Symposion, EU Monitor, Zbirka Svete krave, Zborniki Delavsko-punkerske univerze in samostojne publikacije, ob njih Mirovni inštitut izdaja tudi četrtletnik- revijo Medijska preža. Knjige Mirovnega inštituta so naprodaj v vseh boljših knjigarnah po Sloveniji, preko naročilnic pa jih je po ugodnejši ceni mogoče naročiti tudi neposredno na inštitut. Knjige, ki so razprodane in zato niso več dostopne v tiskani obliki, so vsem zainteresiranim bralcem na voljo na spletnih straneh Mirovnega inštituta.

Knjižne zbirke:

Media Watch
Media Watch je projekt za spremljanje, preučevanje in poročanje o delu množičnih medijev v Sloveniji. Študije in članke s tega področja objavlja v reviji Medijska preža in dvojezični (slovensko-angleški) knjižni zbirki Media Watch. Projekt je nastal konec leta 1997, prve izdaje pa so bile objavljene marca 1998. Projekt združuje raziskovalce medijskih praks, novinarje in druge zainteresirane za kakovost in odprtost slovenskega medijskega prostora in je tudi sam odprt za nove pobude in sodelavce. Urednica zbirke je Brankica Petković.

Poročilo o nestrpnosti - Media Watch
Poročilo o nestrpnosti je publikacija Mirovnega inštituta, ki izhaja enkrat na leto. V njej objavljamo analize različnih pojavnih oblik nestrpnosti v slovenski družbi. Ne omejujemo se zgolj na analize medijskih diskurzov, temveč namenjamo prostor tudi analizam diskurzov in praks izključevanja na drugih področjih družbenega življenja. Še posebno pozornost namenjamo institucionaliziranim oblikah nestrpnosti ter teoretskim razpravam o vprašanjih in problemih tolerance in netolerance oziroma temam, ki so tesneje povezane z omenjeno tematiko. Urednika zbirke sta Sabina Autor in Roman Kuhar.

Politike
Zbirka Politike je edicija, ki reflektira najrazličnejša vprašanja civilne družbe in javnih politik. Besedila večinoma nastajajo v okviru policy in raziskovalnih nalog, ki jih izvajajo sodelavci Mirovnega inštituta in zunanji sodelavci. Ciljna populacija so strokovnjaki na raznih področjih civilne družbe, snovalci državnih politik na področjih, ki jih pokriva Mirovni inštitut, univerzitetni profesorji, študenti, raziskovalci... Urednik zbirke je Aldo Milohnić.

Politike-Symposion
Simpozijske izdaje zbirke Politike (Politike-Symposion) reflektirajo različna, pogosto zastrta vprašanja javnih politik v mednarodni perspektivi. Avtorji besedil so sodelavci pri mednarodnih projektih Mirovnega inštituta. Zborniki in študije so rezultat dolgoročnega skupinskega dela na projektih. Urednica simpozijskih izdaj je Mojca Pajnik.

EU Monitor
Zbirka EU Monitor je namenjena spodbujanju kritičnega razmišljanja o Evropski uniji, procesu širitve in vključevanju Slovenije. V zbirki analitično obravnavamo različne aktualne politike Evropske unije. Zbirka je namenjena odpiranju prostora javne razprave na različnih področjih družbenega in političnega življenja. Urednica zbirke je Mojca Pajnik.

Zborniki Delavsko-punkerske univerze
Zbirka Zborniki Delavsko-punkerske univerze je namenjena publiciranju predavanj, ki so potekala v okviru dosedanjih letnikov Delavsko-punkerske Univerze (DPU). Gradivo, ki je objavljeno v zborniku, temelji na redigiranem zapisu predavanj z najzanimivejšimi vprašanji iz diskusije. Knjige iz te zbirke priporočamo v branje vsem, ki jih zanima aktualna politična refleksija. Urednik zbirke je Ciril Oberstar.

Svete krave (Pamfletna zbirka)
Ustanovitev zbirke Svete krave je bila potrebna, ker v slovenskem postsocializmu, podobno kot nekoč, še vedno obstajajo številne svete krave. V knjigah zbirke Svetih krav se lotevamo včasih kake posamične, včasih pa kar celih čred. Zaenkrat smo se lotili policije, medijev, Busha in Nata. Druge še pridejo na vrsto… Urednik zbirke je Tonči Kuzmanić.

Posebne izdaje
V Posebnih izdajah se nahajajo priročniki, zbirke dokumentov in zborniki. Publikacije se navezujejo na človekove pravice, politiko, študije spolov, kulturno politiko in medije.

Raziskovalna poročila
Raziskovalna poročila raziskovalcev Mirovnega inštituta.