Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 17.04.2014  
 
Nove knjižne izdaje
 
politike20_novica.jpgFeminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom

Avtorica: Ana Frank
Politike, 2014.
           
 
 
DISTRIBUCIJA IN NAROČILA PUBLIKACIJ MIROVNEGA INŠTITUTA
 
Buča knjigotrštvo d.o.o.
Kolarjeva 47
1000 Ljubljana
tel.: 01.230 65 80
fax: 01.230 65 85
e-mail: buca@siol.net
kontaktna oseba: Ana Grča
 
 

Izbrisani. Organizirana nedolžnost in politike izključevanja (2003)

 
Avtorji / Avtorice:
Knjižna zbirka: Politike

slovenska in angleška izdaja, 152 stranipolitike8.png

Knjiga v formatu Acrobat (pdf)!


Knjiga govori o izbrisu več deset tisoč ljudi iz registra stalnih prebivalcev, ki se je zgodil kmalu po osamosvojitvi Republike Slovenije. V uvodnem besedilu Vlasta Jalušič oriše politično ozadje, ki je omogočilo kršitve človekovih pravic prizadetih prebivalcev in poznejše strategije opravičevanja teh postopkov. Osrednji del knjige vsebuje študijo Jasminke Dedić, ki je pomembna za razumevanje pravnega konteksta, in etnografsko raziskavo Jelke Zorn, kjer so zbrana pričevanja izbrisanih. Knjigo dopolnjujeta kronologija pomemnejših dogodkov povezanih z izbrisom in krajše poročilo o kršitvah pravic izbrisanih, ki ga je njihov zagovornik Matevž Krivic posredoval komisarju Sveta Evrope za človekove pravice ob njegovem obisku v Sloveniji maja 2003.

Kazalo

Vlasta Jalušič
Organizirana nedolžnost
 
Jasminka Dedić
Diskriminacija v postopkih pridobivanja slovenskega državljanstva
 
Jelka Zorn
Politike izključevanja v nastajanju slovenske državnosti
 
Kronologija izbrisa
 
Matevž Krivic
Post scriptum