Tematska polja:
 
 
Prijavi se na MI novice:


zadnja sprememba: 23.04.2014  
 
Nove knjižne izdaje
 
politike20_novica.jpgFeminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom

Avtorica: Ana Frank
Politike, 2014.
           
 
 
DISTRIBUCIJA IN NAROČILA PUBLIKACIJ MIROVNEGA INŠTITUTA
 
Buča knjigotrštvo d.o.o.
Kolarjeva 47
1000 Ljubljana
tel.: 01.230 65 80
fax: 01.230 65 85
e-mail: buca@siol.net
kontaktna oseba: Ana Grča
 
 

Postfordizem. Razprave o sodobnem kapitalizmu (2010)

 
Urednik / Urednica:
Knjižna zbirka: Politike

slovenska izdaja, 300 strani


politike16.gif

Knjiga je rezultat teoretskega dela, ki sega v leto 2004, ko je Delavsko-punkerska univerza (DPU) organizirala letnik na temo postfordizma. Serija predavanj, diskusij in bralnih krožkov je postavila kritične smernice za pretresanje tematike, ki je malodane izginila z univerzitetnega, pa tudi s širšega medijskega horizonta. V nasprotju s prevladujočo ideološko sintezo keynesianizma in neoliberalizma so diskusije DPU o postfordizmu reafirmirale kritiko politične ekonomije in se spoprijemale z dediščino in reaktualizacijo misli Karla Marxa. Postfordistični teoretiki s svojimi raziskavami spodbujajo živahne polemike, ki postavljajo pod vprašaj nekatere samoumevne koncepte ekonomskih in kulturnih študij. Knjiga vsebuje nekaj prirejenih zapisov predavanj iz osmega letnika DPU, hkrati pa smo v njo uvrstili še nekaj drugih avtorjev, ki so usmerili kritične konice na obstoječe šole postfordizma.

KAZALO

Branje postfordističnih teorij kot vrnitev k Marxu in h kritiki politične ekonomije (predgovor k slovenski izdaji)
Gal Kirn

Postfordizem – kontekstualizacija
Igor Pribac

I. TEORETSKE POZICIJE POSTFORDIZMA

Kapitalizem, migracije in družbeni boji. Uvodne opombe k teoriji avtonomije migracij
Sandro Mezzadra

Živo delo, oblikujoči ogenj. Postoperaistično branje Marxa in pojem biopolitičnega dela
Katja Diefenbach

Hannah Arendt o Karlu Marxu in postfordistični socializem: Kaj je smisel ekonomije?
Gorazd Kovačič

O aktualnosti komunizma
Jacques Rancière

Tri teze o postfordizmu
Zdravko Kobe

II. TEORETSKE RABE POSTFORDIZMA

Nove oblike dela in srednji razredi v postfordistični družbi
Sergio Bologna

Delovni razredi v sodobnem kapitalizmu
Rastko Močnik

Od primata partizanske politike do postfordistične tendence v socialistični Jugoslaviji
Gal Kirn

»Umreti in pustiti svilo kapitalu«: abstraktno delo, umetnost in reprodukcija
Marina Vischmidt

Mutci, akuzmatiki in govorci postfordizma
Ciril Oberstar

IMENSKO KAZALO