Novice

Aktualna pokojninska reforma predvideva popolno ukinitev pozitivnih ukrepov za ženske

Aktualna pokojninska reforma predvideva popolno ukinitev pozitivnih ukrepov za ženske

Majda Hrženjak, ki je tematiko neplačanega gospodinjskega, skrbstvenega dela že večkrat popisovala, pravi, da moški danes bolj pomagajo pri delu z otroki, ostalo večinoma ostaja ženskam. Te so še vedno manj plačane, dobijo slabša delovna mesta, na vodilnih položajih jih je precej manj kot moških … Doma pa večinoma še vedno opravijo glavnino gospodinjskega dela, skrbi za otroke in starejše. (Delo, 8. marec 2018)

Intervju z Majdo Hrženjak v celoti.