Novice

Azilne in migracijske politike: monopol, oblast in birokracija

Azilne in migracijske politike: monopol, oblast in birokracija

javna politika v sloveniji_knjigaFakulteta za upravo je izdala publikacijo Vidiki in dejavniki uspešnega izvajanja javnih politik v Sloveniji.  V zborniku proučujejo dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvajanja javnih politik v Republiki Sloveniji.  V poglavju ‘Azilne in migracijske politike: monopol, oblast in birokracija’ Neža Kogovšek Šalamon kritično obravnava področje migracijske in azilne politike kot enega najbolj razgibanih področij v polju notranjih zadev države.

Avtorica se osredinja na več vidikov ustvarjanja teh politik. Najprej obravnava strukturo in vsebino azilne ter migracijske politike ter poudari manjkajoče prvine, ki jih te politike sploh ne zajemajo ali pa so zajete pomanjkljivo. Nadalje se avtorica osredini na obstoječe akterje ter njihovo ustreznost za pripravo migracijske in azilne politike ter na analizo standardne delitve nalog in pristojnosti med državnimi in drugimi organi na tem področju. V tem okviru avtorica identificira tiste deležnike, ki bi v proces ustreznega ustvarjanja politik na področju migracij morali biti vključeni ali bi morali biti v ta namen ustvarjeni. Avtorica končno obravnava tudi vprašanje procesa nastajanja azilne in migracijske politike, razmerje med oblastjo in birokracijo ter vprašanje, katera od njiju ima nad politiko monopol.