Podpora žrtvam kaznivih dejanj − od teorije k praksi

Delavnica10. maj 2018 – 11. maj 2018 | Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Ljubljana

Mirovni inštitut v sodelovanju z Odvetniško akademijo Odvetniške zbornice Slovenije organizira delavnico »Podpora žrtvam kaznivih dejanj – od teorije k praksi«, ki bo potekala 10. in 11. maja 2018 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Muzejska ploščad Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana.

Delavnico bosta vodili moderatorka Natalija Vrhunc in Katarina Vučko, pravna svetovalka in raziskovalka Mirovnega inštituta na področju človekovih pravic.

Program delavnice Podpora žrtvam kaznivih dejanj od teorije k praksi je oblikovan v okviru projekta Mirovnega inštituta »Oblikovanje EU modula za usposabljanje za Direktivo o pravicah žrtev«. Delavnica bo zajemala predstavitev Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite kazenskih dejanj ter o nadomestitvi okvirnega sveta 2001/22/PNZ in uporabo direktive v praksi.

Delavnica je sestavljena iz različnih vsebinskih sklopov. Prvi dan se bodo udeleženci ukvarjali s prevladujočimi razmišljanji in ozavestili razloge za takšna razmišljanja. Sledila bo obravnava Direktive 2012/29/EU po posameznih členih oziroma temeljnih načelih, ki bo zajemala ključne določbe in vpogled v to, kaj naša ureditev žrtvam kaznivih dejanj že zagotavlja in kaj je treba spremeniti, da bodo spoštovane določbe Direktive. Drugi dan delavnice bodo gosti s področja podpornih storitev za žrtve kaznivih dejanj predstavili mehanizme za naslavljanje potreb in uresničevanje pravic žrtev.

Delavnica bo potekala na način participativnega in osmišljenega fokusiranega razmišljanja in razpravljanja, v manjših skupinah in plenarno, kar bo udeležencem omogočilo, da izmenjajo in nadgradijo svoje poglede in izkušnje na tematiko ter strokovno poglobijo poznavanje in razumevanje Direktive.

 Delavnica je namenjena odvetnikom, odvetniškim kandidatom ter odvetniškim pripravnikom. Zaradi učinkovitejšega dela bo delavnica potekala v skupini z največ 20 udeleženci.

 V prilogi vam posredujemo program delavnice.

Prvi dan dogodka bo zagotovljeno kosilo za vse udeležence.

Vljudno vas vabimo, da prijave za delavnico Podpora žrtvam kaznivih dejanj – od teorije k praksi pošljete najkasneje do 8. maja 2018 na elektronski naslov sara.tavcar@mirovni-institut.si. Za informacije smo vam na voljo tudi na 01 234 77 20.


 

Projekt je sofinanciran s strani programa GD za  pravosodje Evropske unije.