Andrej Motl, Iztok Šori

Priročnik za prijavljanje sovražnega govora na družbenih omrežjih

2018 |

V priročniku so predstavljeni postopki za prijavo sovražnega govora na družbenih omrežjih, s poudarkom na omrežjih Facebook, Twitter in Youtube.

Neža Kogovšek Šalamon

Migration Law in Slovenia

2018 |

Knjiga o zakonodaji na področju priseljevanja in pravici do prebivanja nedržavljanov v Sloveniji izvira iz znane Mednarodne enciklopedije migracijskega prava (International Encyclopaedia of Laws).

Mojca Pajnik (ur.)

Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe

2017 |

Pri založbi Routledge je izšla nova knjiga o vlogi spleta v komunikacijskih strategijah desnih populističnih strank in gibanj v Evropi.