V Posebnih izdajah se nahajajo priročniki, zbirke dokumentov in zborniki. Publikacije se navezujejo na človekove pravice, politiko, študije spolov, kulturno politiko in medije.

Andrej Motl, Iztok Šori

Priročnik za prijavljanje sovražnega govora na družbenih omrežjih

2018 |

V priročniku so predstavljeni postopki za prijavo sovražnega govora na družbenih omrežjih, s poudarkom na omrežjih Facebook, Twitter in Youtube.

Neža Kogovšek Šalamon

Migration Law in Slovenia

2018 |

Knjiga o zakonodaji na področju priseljevanja in pravici do prebivanja nedržavljanov v Sloveniji izvira iz znane Mednarodne enciklopedije migracijskega prava (International Encyclopaedia of Laws).

Birgit Sauer, Mojca Pajnik (ur.)

Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe

2017 |

Pri založbi Routledge je izšla nova knjiga o vlogi spleta v komunikacijskih strategijah desnih populističnih strank in gibanj v Evropi.