Novice

“Neplačano delo žensk v korist delodajalcem”

“Neplačano delo žensk v korist delodajalcem”

“Sociologinja in raziskovalka pri Mirovnem inštitutu Majda Hrženjak se ukvarja s socialnimi politikami in študijami spolov. Trenutno sodeluje pri mednarodnem projektu Boys in care, katerega cilj je problematizirati predsodke, da je skrbstveno delo žensko delo.

Predvsem socialnovarstveni poklici so v Evropi, še posebno pa v Sloveniji, »izrazito feminizirani in izrazito podplačani«, poudarja Majda Hrženjak. »Velika večina skrbstvenih delavk je v skupini J, ki smo jo videli protestirati pred vlado zaradi prenizkih plač,« spomni raziskovalka. »Običajno je tako, da ko moški množično vstopijo na neko področje dela, ugled temu delu zraste, plače se dvignejo in pogoji dela se izboljšajo. Eden od ciljev projekta Boys in care je tako razviti metode, ki bi bile na voljo poklicnim svetovalcem in učiteljem, da bi lažje prepoznavali stereotipe, ki fantom preprečujejo vključevanje v skrbstvene poklice.«”

Intervju z Majdo Hrženjak v celoti.