Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Neža Kogovšek Šalamon

Dr. Neža Kogovšek Šalamon je leta 2002 diplomirala na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je kot štipendistka sklada Ron Brown magistrirala na univerzi Notre Dame (ZDA) na področju mednarodnega prava človekovih pravic. Leta 2006 je opravila pravosodni izpit. Leta 2011 je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o ustavnih, mednarodnopravnih in primerjalnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Delala je na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC v Ljubljani in v mednarodni nevladni organizaciji Human Rights Watch v New Yorku. Leta 2005 se je vključila v raziskovalno skupino Mirovnega inštituta, z oktobrom 2012 pa je bila imenovana na mesto direktorice Mirovnega inštituta. Njeno strokovno delo poleg vodstvenih nalog vključuje vodenje projektov, raziskovanje, pravne analize, publiciranje, predavanja in vodenje delavnic. Je članica Evropske mreže pravnih strokovnjakov za nediskriminacijo, Evropske mreže pravnikov na področju migracijskega prava (MigNet), Evropske komisije za pravo spolne usmerjenosti (ECSOL) in Akademske mreže Odysseus, ki združuje pravne eksperte za področje azila in migracij. Od leta 2011 je kot predstavnica javnosti tudi članica Novinarskega častnega razsodišča.

Celotni profil