Novice

Predstavitev knjige ‘Migracijska politika EU: Nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju’

Predstavitev knjige ‘Migracijska politika EU: Nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju’

Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017

Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi ‘Migracijska politika EU: Nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju‘. O knjigi bosta spregovorila avtorica knjige Tjaša Učakar in Mojca Pajnik iz Mirovnega inštituta. Pogovor bo vodila Jasna Podreka. Pogovor bo v ponedeljek, 13. novembra ob 16.00 v Trubarjevi hiši literature.

Monografija prinaša nova spoznanja na področju migracijskih študij, predvsem razširitev razumevanja migracijske politike EU kot restriktivne, represivne in protievropske, kar je prevladujoč okvir kritične teorije migracij, z novim razumevanjem udejanjanja evropskega apartheida v 21. stoletju, ki ga ne zaznamujejo zgolj represivne plati oblasti, temveč vse bolj pogosto tudi produktivne dikcije temeljnih evropskih vrednot in njenih deklarativnih humanističnih usmeritev. Avtorica se analize loteva z zgodovinsko primerjalno tekstualno analizo ključnih dokumentov evropske migracijske politike in opozarja na represijo in izključevanje znotraj novega polja udejanjanja evropskega apartheida, ki ga zaznamujejo afirmativni diskurzi o temeljnih evropskih vrednotah, varovanju človeških življenj, humanosti in humanitarnosti, torej diskurzi, ki so na prvi pogled varni, vključujoči in diametralno nasprotni represivnim ukrepom na terenu.

FB dogodek