CEINAV – Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju (Nasilje, neenakost in človekove pravice)

Projekt se ukvarja s kulturnimi srečevanji in napetostmi v ukrepih in politikah proti nasilju – zajema področje etike, zakonodaje in državljanstva. Temeljni poudarek je na pravicah žensk in otrok v sklopu pravice biti varen/varna pred nasiljem. Preučuje vlogo kulture v tistih nacionalnih pravnih in institucionalnih mehanizmih, ki vplivajo na prakse posredovanja proti nasilju in vse večjo kulturno raznolikost v evropskih državah, ko lahko simbolične meje kulturne pripadnosti predstavljajo podlago za socialna izključevanja in vključevanja.

Raziskava poteka v štirih državah EU – Nemčiji, Portugalski, Sloveniji in Veliki Britaniji – poudarek je na različnih pristopih, ki jih v svoji zaščitni vlogi zavzame država (kar se reflektira v zakonih, politični praksi in socialnih mehanizmih), ti pa so kontekstualizirani skozi zgodovino kolonializma, demokracije, migracij in raznolikosti.Raziskava bo na eni strani preučila, zakaj se kljub izrecnemu evropskemu konsenzu o prenehanju nasilja nad ženskami in zaščiti otrok prakse posredovanja in njihove utemeljitve med državami tako razlikujejo, in na drugi strani, kako se lahko politike in institucionalne prakse ki zagotavljajo “najboljše za otroka” in svobodo ter varnost žensk pred nasiljem, razvijajo različno in imajo precej različne učinke za prikrajšane manjšine v vsaki državi.

V posvetovanju z enajstimi pridruženimi partnerji iz vrst strokovnjakov in interesnih skupin se bo projekt osredotočal na tri oblike nasilja, za katere je odgovornost države dobro razvita: družinsko nasilje, zlorabo otrok ter trgovino z ljudmi za namene spolne zlorabe. Skozi paradigmatske zgodbe, ki bodo analizirane skozi poglobljene diskusije s strokovnjaki, ki sodelujejo v intervencijah, bomo razkrivali implicitne in eksplicitne diskurzivne konstrukcije in normativne reprezentacije.

Raziskovanje perspektive interesnih skupin, ki delajo z ženskami in otroci iz vrst migrantov in manjšin, bo razkrilo implicitne napetosti glede posameznih skupin in na ta način bogatilo razprave o večkulturnosti in raznolikosti.Projekt bo prav tako odprl prostor za glasove žensk in otrok, ki imajo osebno izkušnjo nasilja in socialnih intervencij. Z zbiranjem njihovih zgodb in z njihovim vključevanjem v ustvarjalni umetniški proces želi projekt odkriti potencial tako pripovedi kot tudi vizualne reprezentacije, ki lahko spodbujajo domišljijo, ki je potrebna, da bi lahko slišali različne glasove in prepoznali, kaj pomeni biti žrtev. Umetnice-raziskovalke v vseh štirih državah bodo razvijale ustvarjalne in umetniške pristope ter estetsko izobraževanje kot instrumente, s katerimi je mogoče slišati zatrte glasove, ter ustvarile materiale, ki se lahko uporabijo v procesih sprememb.

Z inovativnimi metodološkimi pristopi, z raziskavo, ki temelji na teoriji in ustvarjalni sinergiji, bo projekt deloval kot posrednik med raziskavo, analizo politik in prakso. Analiziral bo etična vprašanja pravic in diskriminacije, da bi razjasnil posledice evropskih norm in praks varstva oz. zaščite, ob upoštevanju različnih in navzkrižnijh struktur moči in zatiranja. Tako bo oblikoval intersekcijski pristop k ukrepanju, ki prepoznava glas in sposobnost žrtev za delovanje. Poleg nabora raziskovalnih člankov in video posnetkov (filma) bo rezultat projekta dokument, ki opredeljuje etične temelje za odgovorno ravnanje.
Več na: http://ceinav-jrp.blogspot.co.uk/

CEINAV PI project team

CEINAV raziskovalna skupina Mirovnega inštituta po sestanku dne 18. maja 2015

Z leve proti desni: Vlasta Jalušič (vodja raziskave za Sovenijo) Lana Zdravković (raziskovalka), Katarina Vućko (raziskovalka), Veronika Bajt (raziskovalka).Rezultati

 • CEINAV – Transnacionalna izhodišča
 • V okviru projekta ‘CEINAV – Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju (Nasilje, neenakost in človekove pravice)’ je nastal film ‘Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala’ (Vlasta Jalušič, Lana Zdravković, 2016, 47 min.). Film v dokumentarni obliki predstavi mnenja različnih strokovnjakov iz Nemčije, Portugalske, Slovenije in Velike Britanije s področja družinskega nasilja, zlorabe otrok in trgovine z ljudmi za namene spolne zlorabe, ter osebne zgodbe žensk in otrok, ki imajo osebno izkušnjo nasilja in socialnih intervencij. Na ta način ponudi strnjen pogled na kulturna srečevanja in napetosti v ukrepih in politikah proti nasilju ter izpostavi temeljni poudarek: pravico biti varen/varna pred nasiljem. Film je primeren za predvajanje tako med splošno kot med strokovno javnostjo kot tudi v izobraževalne namene. Film ima slovenske in angleške podnapise.

Everything I Told Them (Napovednik)

Everything I Told Them / Vse, kar sem jim povedala (Film)

 

Partnerji:

 • Glavni raziskovalci
 • Vodja projekta / PI-1: Prof. Carol Hagemann-White, University of Osnabrück, DE
 • PI-2: Assoc. Prof. Vlasta Jalušič, Peace Institute, Ljubljana, SI
 • PI-3: Prof. Liz Kelly, London Metropolitan University, UK
 • PI-4: Prof. Maria José Magalhães, University of Porto, PT
 • PI-5: Dr. Thomas Meysen, German Institute for Youth Human Services and Family Law
 • DE Pridruženi partnerji - s področja družinskega nasilja:
 • AP 1: Frauenhauskoordinierung e. V./Association of Women's Shelters, DE, Ms. Heike Herold
 • AP 2: Association for Non-violent Communication, SI, Ms. Katarina Zabukovec Kerin
 • AP 3: IMKAAN, UK, Ms. Sumanta Roy
 • AP 4: União de Mulheres Alternativa e Resposta – Umar, PT, Dr. Ilda Afonso
 • DE Pridruženi partnerji - s področja trgovanja z ljudmi:
 • AP 5: Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess - KOK e.V., DE, Ms. Margarete Muresan
 • AP.6: Society Ključ - Centre for Fight Against Trafficking in Human Beings, SI, Ms. Polona Kovač
 • AP 7: Black Association of Women Step Out Ltd. (BAWSO), UK, Dr. Chimba Mwenya
 • DE Pridruženi partnerji - s področja zanemarjanja in zlorabe otrok:
 • AP 8: German section of the Fédération lnternationale des Communautés educatives (FICE) e. V, DE, Mr. Josef Koch
 • AP 9: Association against sexual abuse, SI, Ms. Erica Kovač
 • AP 10: Childrens’ Services, Harrow Council, London, UK, Ms. Catherine Doran
 • AP 11: Associacão Projecto Criar (APC), PT, Ms. Leonor Valente Monteiro

Financerji:

logo_EU_xxs.jpg  hera_logo xxs.jpg EC, HERA Joint Research Programme Cultural Encounters