MEET, medijska vzgoja za pravičnost in strpnost

logo_meetCilj MEET je spodbujati kritično in odgovorno rabo medijev mladih državljank in državljanov v večkulturnih javnih šolah v demokratičnih družbah. Projekt se osredotoča na ekonomsko in socialno marginalizirane mlade (stare med 13 in 19 let), vključno z migranti, migrantkami, begunci in begunkami, ki skupaj z učitelji in učiteljicami aktivno sodelujejo v raziskavi in prispevajo k oblikovanju in razvoju medkulturne medijske vzgoje, ki se zgleduje po načelih enakosti, strpnosti, socialne pravičnosti in solidarnosti. MEET predstavlja svojevrstni izobraževalni izziv kulturi izključenosti, ekskluzivizma in diskriminacije, ki danes prežema prevladujoče politične diskurze, medijske reprezentacije in razširjeno neoliberalno preoblikovanje izobraževanja. Projekt zagovarja izobraževanje s področja medijev in komuniciranja kot usmeritev za podporo pravičnosti in socialni vključenosti različnih javnosti, k čemur prispeva na različne načine: s produkcijo dokumentarnega filma, pripravo priporočil za oblikovanje politik, pripravo digitalnih orodij in objavo znanstvenih prispevkov s področja medijev in državljanske vzgoje.Izvedba

Glavne aktivnosti projekta:

  • Pregled lokalnih, nacionalnih in evropskih politik s področja državljanstva, medijev in medkulturnega izobraževanja
  • Izbor in vključevanje udeležencev raziskave iz deprivilegiranih območij (150 mladih iz srednjih šol, 12 učiteljev, učiteljic in 6 kulturni mediatorjev)
  • Prilagoditev, pre- in  so-oblikovanje obstoječih praks s področja medijskega izobraževanja za naslavljanje marginaliziranih mladih v medkulturnih kontekstih
  • Oblikovanje, testiranje in vrednotenje šestih učnih scenarijev, utemeljenih na spodbujanju kritične pismenosti, v treh državah (Nemčija, Italija in Slovenija)
  • Multimedijska dokumentacija aktivnosti v razredih, ki bo namenjena izdelavi dokumentarnega filma o poučevanju medijske pismenosti in učenju o njej
  • Objava učnih scenarijev kot odprtih izobraževalnih vsebin, ki so na voljo tudi po koncu projekta
  • Priprava smernic za učitelje in učiteljice o poučevanju o medijih v medkulturnih kontekstih, za spodbujanje demokratičnega državljanstva in socialne vključenosti
  • Povezovanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih akterjev, ki delujejo na področju  izobraževanja, medijske pismenosti in medkulturnih odnosov
  • Zagovorništvo izobraževanja s področja medijev v šolah kot vključujoče in participativne pedagoške prakse

Rezultati

Delavnica

Aktivnosti medijske pismenosti za marginalizirane skupine mladih

Partnerji pri projektu z Univerze v Firencah, Medien+Bildung.com in Mirovnega inštituta so se zbrali na delavnici v Ljubljani, na kateri so premišljali o spremembah in prilagoditvah aktivnosti s področja medijske pismenosti, ki so jih razvili v okviru projekta E-delovanje proti nasilju, namenjenih marginaliziranim mladim iz deprivilegiranih območij. Razpravljali so o enakosti in socialni pravičnosti v izobraževanju, javnem šolstvu, medkulturnem izobraževanju in izobraževanju s področja medijev in medijske pismenosti.

Mirovni-meeting-team

 

MEET šole

Partnerji in pridruženi partnerji pri projektu MEET smo identificirali šest javnih srednjih šol, s katerimi bomo med majem 2017 in junijem 2018 razvijali in testirali učne scenarije s področja medijskega in medkulturnega izobraževanja. Raziskava bo potekala na Ernst-Reuter-Schule (Ludwigshafen, Nemčija), BBS Technik 1 (Ludwigshafen, Nemčija), Istituto Gramsci – Keynes (Prato, Italija), Istituto Marconi (Prato, Italija), Dvojezična srednja šola/Kétnyelvű Középiskola (Lendava, Slovenija) in Srednja šola tehniških strok Šiška (Ljubljana, Slovenija).

 

Partnerji:

Financerji:

Erasmus+, Evropska komisija