Portal znanstvenih in literarnih revij

Projekt je obsegal priprave za vzpostavitev portala 148 slovenskih znanstvenih in literarnih revij, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo RS. Portal bo vsem revijam omogočil elektronsko založništvo na osnovi odprtega dostopa.Rezultati

 

Partnerji:

Nacionalna in univerzitetna knjižnica

Financerji:

Javna agencija za knjigo RS