Seminar za politično teorijo

Karkoli človek stori po zakonih svoje narave, stori to v skladu z najvišjim naravnim pravom in ima v naravi toliko pravice, kolikor ima moči.

Spinoza

Začenjamo s 4. letnikom Seminarja za politično teorijo, ki bo po Heglovi Filozofiji pravice in Kantovi Kritiki razsodne moči posvečen Spinozovi teoriji naravnega prava, kakor jo razvije v svoji Politični razpravi/ Spinozovi politični filozofiji, s posebnim poudarkom na teoriji naravnega prava, kakor jo razvije v svoji Politični razpravi. (Spinoza, Dve razpravi, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 1997).

Ko govorimo o Spinozi, ne moremo mimo tega, da je na njegovi misli nekaj neznosnega, škandaloznega, kar že od njegovega časa do danes razburja filozofske duhove, teološke avtoritete pa spravlja v ogorčenje. Znano je, da si je Spinoza s svojo Teološko-politično razpravo (1670) nakopal toliko sovražnikov, da je njegovo najslovitejše delo Etika (1675) izšlo posthumno in bilo nemudoma najstrožje prepovedano za več kot stoletje. O njegovi kontroverznosti pričajo tudi zgovorne karakterizacije Spinozove filozofske osebe v zgodovini recepcije njegovih del: “eksplozija” (Goethe), “strela iz jasnega” (Hegel), “divja anomalija” (Balibar) in “filozof, ki nas nauči postati nefilozof” (Deleuze). Škandaloznost Spinozovega nauka gre gotovo pripisati njegovi panteistični sliki determinističnega univerzuma, v katerem ni prostora za čudeže in naključja (Deus sive Natura). Vse do 20.stol je ta Spinozova kontroverza pospremljena z negativnim predznakom.  Za čas druge polovice 20. stol. pa velja prav nasprotno. V sedemdesetih letih se je v postmarksistični filozofiji vnela polemika, ali je novo mišljenje politike mogoče vpeljati na temelju Spinozovih konceptov. Spor je zajel nekdanji Althusserjev krog, francoske heideggerjance, poststrukturaliste in postoperaiste (Althusser, Macherey, Balibar, Deleuze, Agamben, Negri, Badiou). Skratka, zdi se, da je v sodobni filozofiji Spinoza postal (super)junak našega časa, trademark, s katerim se čedalje pogosteje opleta, le redko pa posveča temeljit študij.

Naloga letošnjega seminarja bo, da s pomočjo branja Spinozovega klasičnega dela premislimo sodobni koncept politike, vendar skozi tradicionalni okvir naravnega prava, brez katerega družbenega reda, urejenega po načelu pravičnosti, ni mogoče ne braniti ne razumeti. Izhajali bomo iz Spinozovega teksta, njegovim interpretom pa se bomo posvetili šele sekundarno in dopolnilno. Edini pogoj za sodelovanje na seminarju je prebrana literatura, o kateri bomo sproti obveščali udeležence po elektronski pošti. Zainteresirani naj se predhodno prijavijo na seminarzapoliticnoteorijo@gmail.com.

Začetek: 6. december 2016 ob 20.00 uri.

Termin: vsak torek ob 20h.

Lokacija: Knjižnica Mirovnega inštituta – Metelkova 6, pritličje, zvonec: knjižnica MI

Več informacij na Facebook strani: https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo/

****

Seminar za politično teorijo je nova študijska dejavnost Mirovnega inštituta. Namenjen je vsem, ki jih skrbi stanje na področju misli o politiki: v seminarju gre za premišljevanje in razumevanje temeljnih konceptov in problemov politike ter avtorjev, ki so pogosto prezrti ali narobe razumljeni. Glavna dejavnost je bralni seminar ter spremljajoča javna predavanja in razprave.Financerji:

Open Society Foundations