Učinkovito javno subvencioniranje knjige

Cilj raziskave je bil analizirati stanje in definirati načine, kako izboljšati javno financiranje knjige. Namen je bil ustvariti ugodnejše pogoje za kvalitetni založniški program in izboljšati distribucijo.Financerji:

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije