dr. Ana Frank

raziskovalka

Ana Frank, doktorica znanosti (FDV, Univerza v Ljubljani, 2013) je raziskovalka na Mirovnem Inštitutu. Med leti 2005 in 2007 je kot gostujoča študentka v Turčiji študirala na Univerzi v Istanbulu in Univerzi v Ankari. Izpopolnjevala se je tudi na Univerzi v Lodzu, Poljska in Florida International University, ZDA. Leta 2012-2013 je na Sabanci Univerzi v Istanbulu opravljala raziskavo svoje doktorske disertacije z naslovom ‘Vpliv konteksta evropeizacije na religijske diskurze v javnih politikah enakosti spolov in intimnega državljanstva v Turčiji’. Na Mirovnem inštitutu deluje v okviru evropskih projektov in se ukvarja z vprašanji religije, enakosti spolov in diskriminacije.

Bibliografija

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Izbrana publikacija