mag. Andreja Poje

Izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in predsednica Odbora za enake možnosti (stalno delovno telo Predsedstva ZSSS). Pripravlja strokovna gradiva, pobude, predloge za ukrepe s področja enakih možnosti in preprečevanja ter odpravljanja diskriminacije. Pripravlja tudi strokovna ekonomska izhodišča za pogajanja na različnih ravneh (nacionalni, ravni dejavnosti). Vodila je projekt »Plačna vrzel – od znanja k uveljavljanju v praksi« (EK, 2013).

Izbrani projekt

Izbrana publikacija