Irena Štamfelj

Koordinatorka projektov, zaposlena na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer sodeluje pri projektih s področja enakih možnosti. Pred tem je bila zaposlena pretežno v kadrovski stroki v različnih podjetjih v zasebnem sektorju. S temo enakih možnosti in (ne)enakosti med spoloma se je ukvarjala že tekom študija na Fakulteti za družbene vede, kjer je diplomirala s področja sociologije.

Izbrani projekt

Izbrana publikacija