Lev Kreft

Lev.jpgLev Kreft je doktor filozofskih znanosti, redni profesor za estetiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Objavlja dela s področja estetike v knjižni (Spopad na umetniški levici, 1989; Estetika in poslanstvo, 1994) in revialni obliki (objave v Filozofskem vestniku, Teoriji in praksi, Anthroposu, Maski, Borcu ter v znanstvenem tisku na Poljskem, Madžarskem, v Nemčiji, Grčiji, Češki, Portugalski, Turčiji, Južni Koreji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, in drugod). Predaval je tudi v tujini, v letu 2000 pa je bil kot raziskovalec na obisku v Centru za študij demokracije (direktor John Keane, Univerza Westminster, London). V zadnjih letih se ukvarja tudi s filozofijo športa kot pobudnik in predsednik Evropske zveze za filozofijo športa, član IO Mednarodne zveze za filozofijo športa in urednik revije Sport, Ethics and Philosophy (Routledge).
V svoji politični (poslanec v mandatih 1990-1992 in 1993-1996, podpredsednik Državnega zbora 1993-1996), publicistični in strokovni dejavnosti se je ukvarjal s pravicami manjšin, politiko enakih možnosti, alternativno kulturo in kulturno politiko, begunsko politiko in drugimi vprašanji s področja človekovih pravic.

Bibliografija

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Izbrana publikacija