mag. Marko Ribać

mladi raziskovalec

Marko Ribać je leta 2013 diplomiral na FDV (program Komunikologija – medijske in komunikacijske študije). Leta 2014 je na FDV še magistriral (program Politologija – politična teorija), kjer je prejel priznanje FDV za izjemen študijski uspeh na podiplomskem študiju. Od novembra 2014 je Mirovnem inštitutu zaposlen kot mladi raziskovalec. S 1. 1. 2015 je prevzel urednikovanje recenzij pri reviji Družboslovne razprave.

Na Mirovnem inštitutu piše doktorat v okviru projekta Digitalno državljanstvo. V okviru doktorata in raziskovalnih projektov se ukvarja s temami državljanstva, interneta in mediatizacije, protestov in gibanj, politične teorije in komuniciranja.

Bibliografija

  • Recenzija znanstvene monografije Homo Academicus Pierra Bourdieuja (Časopis za kritiko znanosti št. 251, letnik XL, april 2013);
  • Diplomsko delo Očrt teorije Pierra Bourdieuja pri konceptualizaciji novinarskega polja;
  • Recenzija monografije Journalism and the Web Igorja Vobiča (Družboslovne razprave št. 76, letnik XXX, september 2014);
  • Magistrsko delo Pierre Bourdieu in konceptualizacija kadrističnega odnosa ter strukture – h konceptualizaciji heteronomnega dela in strukturnega nasilja.

Izbrani projekt