1. člen

1. člen

Vsi ljudje ob rojstvu enaki in svobodni
Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.
– 1. Člen Splošne deklaracije človekovih pravic