Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu
Depeša 26.6.1991

26. april 2012

26.6.1991

Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je na promijenjen pravni status državljana drugih republika SFRJ koji žive u Sloveniji te definiralo dvije grupe državljana i načine njihovog tretmana. Više

Depeša 30.7.1991

26. april 2012

30.7.1991

MUP je općinskim upravnim organima unutarnjih poslova poslao nove interne upute koje su bile posljedica usvajanja Brijunske deklaracije 7. 7. 1991. i tromjesečnog moratorija na uvažavanje Deklaracije o nezavisnosti u RS, u kojem je MUP promijenio svoj stav o tretiranju državljana drugih republika. Više

Depeša 5.2.1992

26. april 2012

5.2.1992

Kad se MUP počeo pripremati na brisanje iz registra stanovništva i uništavanje osobnih dokumenata, za predstavnike općinskih upravnih organa organizirao je savjetovanje o novim zakonima, usvojenim prilikom osamostaljenja, a poslije toga izdao upute o izdavanju viza, dozvola za privremeni i stalni boravak, otkazima boravka, prisilnom izgonu te obradi osobnih dokumenta stranaca. Više

Depeša 18.2.1992

26. april 2012

18.2.1992

MUP je u posebnoj depeši obratio pažnju na položaj građevinskih radnika iz drugih republika SFRJ. Ovom depešom izrazilo je stav o problematici građevinskih radnika, koji nakon osamostaljenja Republike Slovenije nisu stekli slovensko državljanstvo i tako postali strani državljani, a radili su u slovenskim građevinskim poduzećima. Više

Depeša 27.2.1992

26. april 2012

27.2.1992

Dan poslije 26. veljače 1992., koji je bio u Zakonu o strancima određen kao dan, kad će se taj zakon početi upotrebljavati za državljane drugih republika, koji nisu stekli slovensko državljanstvo, MUP je upravnim organima poslao uputu, kojom je odredio brisanje iz registra stanovništva. Više

Depeša 4.6.1992

26. april 2012

4.6.1992

Bavčarov dopis Vladi jedan je od ključnih dokumenata za razumijevanje brisanja i uloge tadašnjeg ministra unutarnjih poslova, te traženje odgovora na pitanje da li je vlada bila svjesna postupanja ministra i ministarstva. Više

Depeša 15.6.1992

26. april 2012

15.6.1992

Kad je bilo brisanje iz registra stanovništva već u punom toku, MUP je za upravne jedinice organizirao još jedno savjetovanje, na kojem im je dao još detaljnije upute, kako bi bilo brisanje izvršeno dosljedno i u potpunosti. Na tom savjetovanju su referenti, koji su radili na području registra stanovništva, primili dodatne upute o tome kako evidentirati brisanje i kako postupati s evidencijama kućanstava. Više

Depeša 16.9.1992

26. april 2012

16.9.1992

Vlada je usvojila zaključak, na osnovi kojeg je moralo ministarstvo u postupanju s molbama za dozvolu za stalno prebivalište uzimati u obzir da je uvjet o trogodišnjem neprekinutom boravku u Sloveniji, na osnovi dozvola za privremeni boravak, ispunjen i u slučaju da je imao stranac prijavljeno stalno prebivalište u Sloveniji najmanje tri godine i u Sloveniji je stvarno živio, prije nego što su za njega počele važiti odredbe Zakona o strancima. Više

Depeša 17.11.1992

26. april 2012

17.11.1992

S obzirom na to da su izbrisani ostali bez ikakvog pravnog statusa, za njih su postale značajne i odredbe na području izdavanja viza. Ova depeša uređuje neke aspekte izdavanja viza nakon osamostaljenja. Više

Depeša 15.9.1995

26. april 2012

15.9.1995

Ovom depešom MUP je upravnim jedinicama objasnio kad stupaju na snagu odredbe Zakona o strancima (81. članak) za stranca, građanina jedne od nekadašnjih republika SFRJ, koji je podnio molbu za državljanstvo prema 40. članku Zakona o državljanstvu RS i bila mu je izdana obavijest o obustavi postupka, jer u tom postupku nije surađivao. Više

Depeša 4.3.1996

26. april 2012

4.3.1996

MUP odgovara na pitanja koja se odnose na vrijeme trajanja i broj nezavršenih upravnih postupaka na području statusa stranaca, i to postupaka za stjecanje dozvola za privremeni i stalni boravak, te postupaka za stjecanje slovenskog državljanstva. Istaknut je problem časnika JNA koji već desetljećima borave na području RS i tvrde da su bili izbrisani iz evidencije stanovništva protiv svoje volje te su već petu godinu za redom bez identifikacijskih dokumenata. Više

Depeša 24.9.1999

26. april 2012

24.9.1999

Iz depeše je evidentno kakav je učinak imalo rješenje Ustavnog suda iz 1996. godine, s kojom je sud donio presudu u jednom od pojedinačnih primjera izbrisanih osoba, koje su podnijele žalbu zbog protuzakonitog oduzimanja pravnog statusa. Više

Depeša 11.4.2008

26. april 2012

11.4.2008 i 2.12.2002

Prema svjedočanstvima zatvaranje u Centar za strance najčešće se je događalo u 90-im godinama prošlog stoljeća, a takve slučajeve bilježimo i u desetljeću koje je uslijedilo. Da ti slučajevi nisu bili rijetki potvrđuje interna uputa generalne policijske uprave svim policijskim upravama iz 2002. godine. Više