Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu
drzavni zbor

22. januar 2015

Zakon o shemi odštete za izbrisane je prihvaćen

Prema tom zakonu, na odštetu neće imati pravo svi, već samo izbrisati sa uređenim statusom u Sloveniji (s dozvolom za stalno boravište ili slovenskim državljanstvom) i oni koji su dozvolu za stalno boravište i državljanstvo zatražili pred prihvaćanjem zakona namijenjenog uređivanju statusa izbrisanih 2010. godine ( ZUSDDD-B) ali ga nisu dobili (bili su odbijeni), a prema obnovljenom zakonu iz godine 2010. ga više nisu tražili. Više

escp_sodba

13. novembar 2014

Rok za pripremu posebnog mehanizma za odreživanje odšteta izbrisanim stanovnicima ostaje 26. 6. 2013.

Vlada Republike Slovenije je zamolila Evropski sud za ljudska prava za produžetak roka za pripremu odštetne sheme za jednu godinu – dakle do 26. 6. 2014. Sud je odgovorio Vladi da nije nadležan za produžetak rokova koje su zapisane u njegovim presudama, i uputio je da takvu molbu pošalje na Odbor ministara pri Savetu Evrope, koji je nadležan za nadzor nad izvršavanjem presuda. Rok tako ostaje 26. 6. 2013. Više

ODPRAVITE KRIVICE IZBRISANIM

28. oktobar 2014

Odštete za izbrisane se ne obračunavaju pri izračunu socijalne pomoći

U slučaju da Centar za socijalni rad izbrisanima koji su prijemnici socijalne pomoći i primili su odštetu, tu istu uvaži prilikom izračuna socijalne pomoći što posljedično snižava iznos socijalne pomoći, potrebno se pritužiti i pozvati na 18. član spomenutog zakona. Takva praksa bi bila nezakonita.

Pritužbu je moguće izbjeći tako da primatelj socijalne pomoći kojima je isplaćena odšteta sami upozore na tu zakonsku olakšicu. Više

ODPRAVITE KRIVICE IZBRISANIM

18. august 2014

Dodatna objašnjenja u vezi sa odlukama upravnih jedinica oko odštete za izbris

Predlažemo da prvo podnesete zahtjev za odštetu na upravnu jedinicu, jer se na taj način ne odričete prava na to, da kasnije, po potrebi uložite i sudsku parnicu. Za podnošenja tužbe je još uvijek prilično dosta vremena – sve do 18. 06. 2017, stoga preporučujemo da sa ulaganjem tužbi još pričekate. Naime, na Ustavni sud Republike Slovenije je bio podnesen zahtjev za procjenu ustavnosti trenutačnog zakona o odšteti za izbris, a i na Evropski sud za ljudska prava u prošloj godini su također bile uložene parnice u vezi sa time. Ako se međutim ništa ne promijeni, svaki pojedinac će i dalje imati mogućnost da podnese tužbu na sudu u Sloveniji, sa kojom će moći da zahtijeva do dva puta višu naknadu, od one koja je izračunata paušalno. Više

Fotografija stavbe Vlade Republike Slovenije

28. mart 2012

Vlada: Formiranje istražne komisije o brisanju nije potrebna

Vlada RS je 28. 3. 2012 odgovorila na zaključak Komisije za peticije, ljudska prava i jednake mogućnosti, s kojom ju je Komisija pozvala da prouči prijedloge Amnesty International Slovenije, Mirovnog instituta i Društva izbrisanih stanovnika Slovenije za donošenje mjera, koje … Više