Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu

Statistika

26. februara 1992. su vlasti iz registra stanovništva Republike Slovenije izbrisale 25.671 osobu. Broj je rezultat internog prebrojavanja izbrisanih osoba koje je Ministarstvo unutarnjih poslova izvelo u januaru 2009. godine.

Među izbrisanima je bilo 42% žena in 58% muškaraca. 79% izbrisanih je bilo odraslih i čak 21% dece.

Izbrisani Broj Udio
Muškarci 14.775
Žene 10.896
Ukupno 25.671
Izbrisani Broj Udio
Deca 5.360
Odrasli 20.311

Od svih izbrisanih su do januara 2009. umrle 1.302 osobe, 10.943 osobe su sredile status (7.313 su tada već bili državljani), dok je 13.426 osoba ostalo bez statusa. Novi porodični članovi izbrisanih (deca) u tom broju nisu zastupljeni. Podaci ne pokazuju koliko izbrisanih osoba, koje su još bez statusa, živi u Sloveniji odnosno u inostranstvu, a pretpostavlja se da ih većina nije u Sloveniji (jedne su prisilno uklonili, drugi se nisu mogli vratiti, a treći su zbog nesređenog pravnog položaja odnosno posledica brisanja sami napustili državu).

Izbrisani po statusu, 2009

Statistika sticanja statusa po zadnjem zakonu

2010. godine bio je usvojen Zakon o promenama i dopunama Zakona o sređivanju statusa državljana drugih država naslednica bivše SFRJ u Republici Sloveniji (ZUSDDD-B) koji je stupio na snagu 24. 7. 2010. U skladu s pomenutim zakonom izbrisani mogu podneti molbu za izdavanje dozvole za stalni boravak u RS najkasnije do 24. 7. 2013.

Do 5. 10. 2014. (izvor: MUP) na upravnim jedinicama Republike Slovenije evidentirano  je ukupno 1885 molbi za izdavanje dozvole za stalni boravak po ZUSDDD-B. 1591 molbi podnijeli su izbrisani iz Registra stalnog stanovništva (RSS), 73 molbi djeca izbrisanih iz RSS, a 221 molbi podnijeli su državljanih drugih republika nekadanje SFRJ koji nisu bili izbrisani iz RSS.

Izdanih je bilo 214 dozvola za stalni boravak (od toga 174 izbrisanim osobama iz RSS, 14 djeci izbrisanih iz RSS i 26 ostalima). Ukupan broj odbijenih i odbačenih molbi te prekinutih postupka je 978. Tako je ostalo 693 otvorenih postupaka odn. neriješenih molbi.

 

Statistika o donešenim dopunskim odlukama

Po službenoj dužnosti

Izbrisane osobe koje su do stupanja na snagu ZUSDDD-B (do 24. 7. 2010.) već dobile dozvolu za stalni boravak, po zvaničnoj dužnosti su dobile i dopunsku odluku o potvrdi njihovog stalnog boravka u Republici Sloveniji u periodu od brisanja dalje (retroaktivno). Dopunske odluke su bile donete neposredno na temelju odluke Ustavnog suda iz 2003. godine.
Dopunske odluke je MUP donosio 2004. i od februara 2009. nadalje. 2004. godine bilo je donetih 4.040 dopunskih odluka, od februara 2009. dalje narednih 2.581 (ukupno je bila do 31.1.2012. doneta 6.621 dopunska odluka). (izvor: MUP)

Na molbu stranke

Do 5. 10. 2014. (izvor: MUP) na upravnim jedinicama u Sloveniji je bilo predanih 924 molbi za izdavanje posebnog rešenje, od toga su 247 molbi predali izbrisani iz RSS, 69 molbi deca izbrisanih iz RSS i 608 molbi državljani Republike Slovenije koji su pred dobijanjem državljanstva RS izbrisani iz RSS.

Izdatih je bilo 607 posebnih rešenja na mobu stranke, od toga 110 izbrisanima iz RSS, 39 deci izbrisanih i 458 državljanima RS.

Broj odbijenih i odbačenih molbi, kao i prekinutih postupaka, je bio 236 do trenutka prikupljanja podataka. Tako je ostala još 81 nerešena molba.

 

Statistike o novčanim odštetama po Zakonu o povraćaju štete (ZPŠOIRSP)

Upravni potupak

Do 23. 10. 2014. (izvor: MUP) na upravnim jedinicima je bilo predano 4.427 zahteva za određivanje novčane odštete u upravnom postupku po ZPŠOIRSP.

Odlučeno je o 3.463 zahteva za određivanje novčane odštete u upravnom postupku, od toga je prihvaćeno 3.114 zahteva za određivanje novčane nadoknade, 282 zahteva je bilo odbijeno, 45 zahteva je bilo odbačeno, a u 22 slučaja je postupak za određivanje novčane nadoknade odlukom prekinut. Ostalo je nerešenih još 964 zahteva.

Ukupan iznos dodeljenih novčanih odšteta u upravnom postupku (po pravosnažnim odlukama) je 11.141.700,00 evra, do trenutka prikupljanja podataka.

Sudski postupci

Do 23. 10. 2014. (ivor: MUP) je bilo predano 9 zahteva za plaćanje novčane odštete u prethodnom postupku pred Državnim tužilaštvom Republike Slovenije i 1 tužba za plaćanje novčane odštete u sudskom postupku. Do tog datuma o ovim zahtevima još nije odlučeno.