Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja

Naslovnica knjige Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja
(568kB)

Knjiga govori o izbrisu več deset tisoč ljudi iz registra stalnih prebivalcev, ki se je zgodil kmalu po osamosvojitvi Republike Slovenije. V uvodnem besedilu Vlasta Jalušič oriše politično ozadje, ki je omogočilo kršitve človekovih pravic prizadetih prebivalcev in poznejše strategije opravičevanja teh postopkov. Osrednji del knjige vsebuje študijo Jasminke Dedić, ki je pomembna za razumevanje pravnega konteksta, in etnografsko raziskavo Jelke Zorn, kjer so zbrana pričevanja izbrisanih. Knjigo dopolnjujeta kronologija pomemnejših dogodkov povezanih z izbrisom in krajše poročilo o kršitvah pravic izbrisanih, ki ga je njihov zagovornik Matevž Krivic posredoval komisarju Sveta Evrope za človekove pravice ob njegovem obisku v Sloveniji maja 2003.

Avtorice: Jasminka Dedić, Vlasta Jalušič in Jelka Zorn

Mirovni inštitut, 2003