Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu
ODPRAVITE KRIVICE IZBRISANIM

28. avgust 2014

Odškodnine za izbrisane se ne upoštevajo pri izračunu socialne pomoči

V primeru, da bo Center za socialno delo izbrisanim, ki so prejemniki socialne pomoči in so prejeli odškodnino, le-to upošteval pri izračunu socialne pomoči in bo posledično znižal znesek socialne pomoči, se je potrebno pritožiti in sklicevati na 18. člen omenjenega zakona. Takšna praksa bi bila nezakonita.

Pritožbi se bo mogoče izogniti tako, da prejemniki socialne pomoči, ki jim bo izplačana odškodnina, sami opozorijo Center za socialno delo na to zakonsko olajšavo. Več

ODPRAVITE KRIVICE IZBRISANIM

30. julij 2014

Dodatna pojasnila glede odločb upravnih enot o odškodnini

Svetujemo, da najprej vložite zahtevke za odškodnino na upravni enoti, saj se s tem ne odpoveste pravici, da bi kasneje vložili še tožbo. Časa za vložitev tožbe je še precej – do 18.6.2017, zato svetujemo, da s tožbami še nekoliko počakate. Na Ustavno sodišče je bila namreč vložena zahteva o presoji ustavnosti trenutnega zakona o odškodninah, na Evropsko sodišče za človekove pravice pa so v lanskem letu tudi bile vložene nove tožbe. Če se kljub temu ne bo nič spremenilo, bo vsak posameznik še vedno imel možnost, da s tožbo na sodišču v Sloveniji zahteva še največ dvakrat toliko odškodnine, kot je že izračunan pavšalni znesek. Več

drzavni zbor

27. november 2013

Zakon o odškodninski shemi za izbrisane je sprejet

Po tem zakonu do odškodnine ne bodo upravičeni vsi izbrisani, temveč le tisti z urejenim statusom v Sloveniji (z dovoljenjem za stalno prebivanje ali slovenskim državljanstvom) in tisti, ki so za dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo zaprosili pred sprejemom zakona, namenjenega urejanju statusa izbrisanih, leta 2010 (ZUSDDD-B), a ga niso dobili (so bili zavrnjeni), po prenovljeni zakonodaji iz leta 2010 pa zanj niso več zaprosili. Več

escp_sodba

14. maj 2013

Rok za pripravo posebnega mehanizma za priznavanje odškodnine izbrisanim prebivalcem ostaja 26. 6. 2013

Vlada Republike Slovenije je Evropsko sodišče za človekove pravice zaprosila za podaljšanje roka za pripravo odškodninske sheme za eno leto – torej do 26. 6. 2014. Sodišče je vladi odgovorilo, da ni pristojno za podaljševanje rokov, ki jih je zapisalo v svojih sodbah, in jo obvestilo, da se mora s to prošnjo obrniti na Odbor Ministrov pri Svetu Evrope, ki je pristojen za nadzor nad izvrševanjem sodb. Več

Fotografija stavbe Vlade Republike Slovenije

28. marec 2012

Vlada: Ustanovitev preiskovalne komisije o izbrisu ni potrebna

Vlada RS je 28. 3. 2012 odgovorila na sklep Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, v katerem je bila pozvana, da preuči predloge nevladnih organizacij za sprejem ukrepov za popravo krivic. Vlada se do večine predlogov sploh ni opredelila, temveč je zgolj povzela stanje zakonodaje in njenega izvrševanja. Več