Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Vlada ukinila delovno skupino za celovito obravnavo problematike izbrisanih

Vlada se je seznanila z zaključnim poročilom delovne skupine, ki je bila ustanovljena z namenom obravnave položaja izbrisanih prebivalcev, nato pa je tudi ugotovila, da je skupina s svojim delom končala, kar dejansko pomeni, da je skupina ukinjena. Medresorska delovna skupina je bila ustanovljena po tem, ko so bili leta 2010 sprejeti zakonodajni amandmaji na področju urejanja statusa izbrisanih (t.j. amandmaji k Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic SFRJ v Republiki Sloveniji), da bi preučila, do katerih pravic so izbrisani upravičeni na podlagi ponovno pridobljenega statusa.

Delovni rezultati skupine so skromni, saj je skupina pripravila zgolj povzetek že obstoječe zakonodaje in pripravila ugotovitve, ki so splošno znane, in sicer, do katerih pravic lahko izbrisani dostopajo na osnovi veljavne zakonodaje po tem, ko ponovno pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje. Ni pa predlagala nikakršnih nadaljnjih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti za namen poprave krivici.

Posebej zaskrbljujoče je področje stanovanj. Izbrisani namreč tudi po tem, ko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, ne morejo zaprositi za neprofitno stanovanje, saj Stanovanjski zakon še vedno določa pogoj Slovenskega državljanstva. Ta pogoj je v nasprotju z Direktivo Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. Ta zahteva, da morajo imeti stalni prebivalci države članice enak dostop do stanovanj kot njeni državljani.