Polona Gorkič

knjižničarka

Polona Gorkič je knjižničarka. Leta 2010 je diplomirala na Oddelku za biologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2013 je opravila bibliotekarski izpit in s tem pridobila naziv bibliotekar. Je soavtorica dveh znanstvenih člankov, objavljenih v reviji Knjižnica: »Knjižnične evidence in njihova uporaba« ter »Analiza ročno izvedene inventure knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici«. Z Mirovnim inštitutom sodeluje od leta 2016.