Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu
BROSKA_IZBRISANI

22. januar 2015

Organizacije civilnog društva upozoravaju na nedostatke zakonodavstva namijenjenog regulaciji položaja izbrisanih i popravljanju načinjenih krivdi

Uklanjanje brisanja i njegovih posljedica nije samo pravna dužnost države, već i moralna jer se odnosi i na etično pitanje pomoći ljudima koje je država kršenjem ljudskih prava na podlozi diskriminacije isključila iz društva. Zbog navedenog od slovenske vlasti ponovno zahtjevamo da se mjere otklanjanja posljedica brisanja zasnivaju isključivo na temelju prijašnjeg sporazuma sa organizacijama izbrisanih. Više

IMG_2175

13. novembar 2014

Grupne predstavke izbrisanih predate Evropskom sudu za ljudska prava

Pošto Vlada RS nije ispoštovala rok određen pilotnom presudom, žrtvama brisanja Evropski sud za ljudska prava i dalje ostaje jedina pravna instanca za otklanjanje povreda ljudskih prava. Stotine izbrisanih, koji tvrde da su im bila kršena ista prava kao i tužiteljima u predmetu Kurić i drugi, je predalo svoje tužbe 27. juna i 3. jula 2013. i zamolilo Sud da odluči o njihovim odštetnim zahtevima bez obzira da li će Slovenija ubuduće uspostaviti primeran mehanizam u tu svrhu. Više

drzavni zbor

11. novembar 2014

Državni zbor raspravljao o predlogu Zakona o naknadi štete osobama koje su bile izbrisane iz registra stalnog boravka

Državni zbor je na sednici održanoj 24. septembra 2013. u prvom razmatranju potvrdio nacrt Zakona o naknadi štete osobama koje su bile izbrisane iz registra stalnog boravka (Zakon), čije usvajanje je 2012. zahtevao Evropski sud za ljudska prava u predmetu Kurić i ostali protiv Slovenije. Zakon predviđa priznavanje prava na odštetu samo za nešto više od 10.000 osoba (od ukupno 25.671), odnosno samo onima koji su u Sloveniji već uredili dozvolu za boravak ili džavljanstvo. Za njih Zakon predviđa 40 EUR paušalne odštete za svaki mesec brisanja, koja će se ostvarivati u upravnom postupku, a ostatak odšetete u visini do 2,5 puta paušalne vrednosti moći će da zahtevaju pred redovnim sudovima u Sloveniji. Više

comm_logo

10. novembar 2014

Izjava Komesara Saveta Evrope za ljudska prava

Slovenačka vlada, parlament i civilno društvo sada moraju da učine završan, zajednički pokušaj u rešavanju otvorenih pitanja i traženju trajnog rešenja za sve žrtve brisanja. Usvajanje novog zakona sa navedenim poboljšanjima nije samo ključan korak za celokupno ispravaljanje grešaka iz prošlosti, već je i neophodan čin kojim bi država preuzela odgovornost za brisanje i sprečila da se slične povrede ljudskih prava dogode u budućnosti. Više

preluknjana_osebna_feature

28. oktobar 2014

O praksi službenih organa u postupcima izdavanja dozvola za stalno bivanje

Neki su nas izbrisani obavijestili i o tome da na upravnim jedinicama, odnosno slovenskim predstavništvima u drugim državama ne dobivaju točne informacije u vezi uređivanja statusa, samom toku postupka dobivanja dozvole za stalni boravak ili u vezi nedavno donešenog zakona o odštetama. Isto tako su nas neki obavijestili o potpuno neprihvatljivim pitanjima koje im se postavljaju tijekom saslušanja upravnih organa. Za primjer ćemo navesti neke između postavljenih pitanja… Više

IMG_2175

14. septembar 2012

Prve naknade izbrisanima

Danas je Slovenija šestorici podnosilaca žalbe u slučaju Kurić i drugi protiv Slovenije, o kojem je 26.6.2012 odlučio Europski sud za ljudska prava, plaćala naknadu za nematerijalnu štetu u iznosu od 20.000 eura. Primitak naknade je 14.9.2012 do 12 sati potvrdio i jedan od podnositelja. Više

escp_sodba

10. septembar 2012

Presuda Evropskog suda na slovenskom jeziku

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava je 26. juna 2012. u slučaju Kurić i drugi protiv Slovenije potvrdilo da je Republika Slovenija kršila ljudska prava izbrisanih stanovnika. Presuda je sada javno dostupna i na slovenskom jeziku za sve one … Više

Fotografija sejne sobe

24. februar 2012

Sjednica komisije za peticije o brisanju

Povodom dvadesete obljetnice brisanja iz registra stalnog stanovništva na iniciativu nevladinih organizacija sazvana je sjednica Komisije za peticije, ljudska prava i jednake mogućnosti Državnog zbora. Na sjednici predstavnici izbrisanih, struke i nevladinih organizacija članice i članove Komisije upoznali su sa stanjem na području otklanjanja posljedica kršenja prava izbrisanih, upozorili su ih na nedovoljne mjere i na potrebu provođenja daljnjih aktivnosti, koje bi išle u smjeru otklanjanja posljedica učinjenih nepravdi. Više

Antifašistični protest 26.4.2006

18. februar 2012

Dvadeset godina od brisanja: poziv da se popravi nepravda

Prije dvadeset godina, 26. 2. 1992. godine, slovenske vlasti su iz registra stalnog stanovništva Republike Slovenije izbrisale 25.671 ljudi i tako im oduzele svaki pravni status. Za taj čin nije bilo osnove u zakonu. Da je brisanje iz registra bilo protuzakonito je ustanovio i Ustavni sud Republike Slovenije. Više

Izbrisani na ESČP v Strasbourgu, 2011

7. juli 2011

Izbrisani pred Velikim senatom suda u Strasbourgu

Izbrisani stanovnici Republike Slovenije su 6. 7. 2011. godine kao podnositelji zahtjeva u slučaju Kurić i drugi protiv Slovenije sudjelovali u javnoj sudskoj raspravi pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava. Više