Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu

Dvajset let izbrisa: poziv za popravo krivic

Pred dvajsetimi leti 26. februarja 1992 so slovenske oblasti iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije izbrisale 25.671 ljudi ter jim odvzele vsakršen pravni status. To dejanje je potekalo brez podlage v zakonu. Nezakonitost izbrisa je ugotovilo tudi Ustavno sodišče RS.

Fotografija antifašističnega protesta v Ljubljani, 26. april 2006

Antifašistični protest, 26. april 2006 | Fotografija: Dare Čekeliš

Na centralni ukaz Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom takratnega ministra Igorja Bavčarja in državnega sekretarja Slavka Debelaka so izbris izvršili uradniki in uradnice na upravnih enotah po vsej Sloveniji. Ukazi so bili zapisani v internih navodilih, znanih tudi kot depeše.

S tem dejanjem so na tisoče ljudi, ki so dotlej v Sloveniji živeli kot polnopravni državljani, potisnili v stanje nezakonitih migrantov, ki se niso mogli zaposliti, se zdraviti ali zdravstveno zavarovati, vpisati v srednje šole in na visokošolski študij. Izpostavljeni so bili policiji, zapiranju v center za tujce in izgonom iz države. Izbrisani so si morali vse dokumente urejati na novo, kot da bi šele prišli v Slovenijo, pri čemer so se, kot izhaja iz njihovih pričevanj, soočali z nepremostljivimi ovirami, zaradi katerih so brez statusa ostali več let ali celo desetletij.

Z izbrisom so slovenske oblasti zagrešile kršitev človekovih pravic, ki je po številu prizadetih in razsežnosti posledic najhujša v zgodovini samostojne Slovenije.

Dvajset let po tem nedopustnem dejanju upravnih oblasti problem izbrisa še vedno ni rešen. Leta 2010 sprejete spremembe zakonodaje, s katerimi so oblasti poskušale omogočiti, da bi si izbrisani lahko vsaj uredili pravni status, so nezadostne. Vloge izbrisanih so vse prepogosto zavrnjene, poleg tega pa navedenih zakonskih sprememb ne spremljajo nikakršni reintegracijski ukrepi, ki bi izbrisanim pomagali pri vključevanju v skupnost.

Ker glede na pomanjkljive zakonske ukrepe nikakor ni mogoče ugotoviti, da so krivice, povzročene z izbrisom, popravljene, je skupina nevladnih organizacij (Amnesty International Slovenije, Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije in Mirovni inštitut) na predsednike države, vlade, ustavnega sodišča, na poslance Državnega zbora ter na mandatarja za sestavo vlade 6. februarja 2012 naslovila poziv za sprejetje ustreznih ukrepov, s katerimi bi zagotovili popravo krivic. Pozivu je skupina priložila pregled stanja in ukrepov v letih 2009-2012 z namenom, da bi se naslovniki lahko podrobneje seznanili z njimi.