Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu
sodisce

23. november 2016

Izbrisani lahko odškodnino zahtevajo le do 18.6.2017

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), po katerem lahko izbrisani (ki izpolnjujejo pogoje navedene v zakonu) zahtevajo odškodnino, bo veljal samo še do 18.6.2017. Do tega datuma lahko izbrisani vložijo zahtevke in / ali tožbe za odškodnino, kasneje to ne bo več možno.
Vsem izbrisanim, ki imajo v Sloveniji urejen status (dovoljenje za stalno prebivanje ali slovensko državljanstvo), in so do sedaj čakali na odgovor Evropskega sodišča glede višine odškodnine, ki jo predvideva zakonodaja v Sloveniji, sporočamo, da je Evropsko sodišče 17.11.2016 izdalo sodbo v primeru Anastasov in drugi proti Sloveniji. Glede na sodbo, morajo izbrisani v Sloveniji izkoristiti vsa pravna sredstva, ki so na voljo – to pomeni vložiti zahtevke za odškodnino na upravnih enotah in tožbe na sodiščih v Sloveniji. Več

Foto: Blaž Samec

25. februar 2016

Izbris: rešena niso niti osnovna statusna vprašanja, psihično in finančno izčrpavajoča pot do odškodnin

Ob letošnji 24. obletnici izbrisa v Amnesty International Slovenije ter na Mirovnem inštitutu opozarjajo, da izbris kot ena izmed najbolj grobih sistematičnih kršitev človekovih pravic naše države, pristaja na obrobju političnega dogajanja. Domača politična elita ni pripravljena ustrezno in pošteno razrešiti niti pravnih statusov izbrisanih, kaj šele prizadetim priznati primerno odškodnino za vse trpljenje, ki so ga prestali. Več

Fotografija stavbe Ustavnega sodišča

22. januar 2015

Ustavno sodišče je zavrglo pobudi za oceno ustavnosti novele zakona o izbrisanih in zakona o odškodninah

Ustavno sodišče je zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo pobudi Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije (DIPS) za oceno ustavnosti novele Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD), ki je (žal samo nekaterim) izbrisanim omogočal ureditev dovoljenja za stalno prebivanje, in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Več

ODPRAVITE KRIVICE IZBRISANIM

28. avgust 2014

Odškodnine za izbrisane se ne upoštevajo pri izračunu socialne pomoči

V primeru, da bo Center za socialno delo izbrisanim, ki so prejemniki socialne pomoči in so prejeli odškodnino, le-to upošteval pri izračunu socialne pomoči in bo posledično znižal znesek socialne pomoči, se je potrebno pritožiti in sklicevati na 18. člen omenjenega zakona. Takšna praksa bi bila nezakonita.

Pritožbi se bo mogoče izogniti tako, da prejemniki socialne pomoči, ki jim bo izplačana odškodnina, sami opozorijo Center za socialno delo na to zakonsko olajšavo. Več

Bil sem kot brezdomci: brez doma, brez družine, kjer me niso hoteli, ker nisem imel papirjev, brez vsega. Seveda kradel nisem, ker nisem hotel. Sem se pa tako ponižal, da sem človeka prosil za kos kruha. Ker so me imeli za tujca, nisem imel pravice do socialne pomoči. Niti od Rdečega križa in Karitasa nisem prejel pomoči – če bi bil begunec, potem bi bil po njihovih merilih upravičen, tako pa nikamor nisem spadal.

iz »Proti sistemu ne moreš sam«

ODPRAVITE KRIVICE IZBRISANIM

30. julij 2014

Dodatna pojasnila glede odločb upravnih enot o odškodnini

Svetujemo, da najprej vložite zahtevke za odškodnino na upravni enoti, saj se s tem ne odpoveste pravici, da bi kasneje vložili še tožbo. Časa za vložitev tožbe je še precej – do 18.6.2017, zato svetujemo, da s tožbami še nekoliko počakate. Na Ustavno sodišče je bila namreč vložena zahteva o presoji ustavnosti trenutnega zakona o odškodninah, na Evropsko sodišče za človekove pravice pa so v lanskem letu tudi bile vložene nove tožbe. Če se kljub temu ne bo nič spremenilo, bo vsak posameznik še vedno imel možnost, da s tožbo na sodišču v Sloveniji zahteva še največ dvakrat toliko odškodnine, kot je že izračunan pavšalni znesek. Več