Izbrisani - Informacije in dokumenti

Pomoč izbrisanim prebivalcem pri urejanju njihovega statusa in osveščanju javnosti o izbrisu in stanju poprave krivic.

Menu
The Scars of the Erasure: A Contribution to the Critical Understanding of the Erasure of People from the Register of Permanent Residents of the Republic of Slovenia, Peace Institute, 2010

23. februar 2012

Brazgotine izbrisa: Prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije

Avtorice s postavljanjem izbrisa v različne kontekste poskušajo prispevati k razumevanju tega dejanja z vidikov družbene in ekonomske tranzicije, vzpostavljanja skupne evropske migracijske politike, varstva človekovih pravic, zdravja izbrisanih, manjšinskega varstva, vzpostavljanja nacionalne države ter vzpostavljanja izbrisanih kot političnega subjekta in njihove emancipacije.

Avtorice: Neža Kogovšek, Jelka Zorn, Sara Pistotnik, Uršula Lipovec Čebron, Veronika Bajt, Brankica Petković, Lana Zdravković.

Mirovni inštitut, 2010 Več

Časopis za kritiko znanosti: Zgodba nekega izbrisa, 2008

21. februar 2012

Časopis za kritiko znanosti: Zgodba nekega izbrisa

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti »Zgodba nekega izbrisa« v središče postavlja vprašanja kot so nastajanje slovenskega državljanstva, po-osamosvojitveni medijski molk, izključenost izbrisanih iz zdravstvenega sistema, primer kršenja mednarodnega prava, vprašanje odgovornosti ter ustvarjanje organizirane nedolžnosti itd.

Avtorice in avtorji: Marta Gregorčič, Vlasta Jalušič, Neža Kogovšek, Andrej Kurnik, Uršula Lipovec Čebron, Borut Mekina, Igor Mekina, Marta Stojić, Imma Tuccillo Castaldo, Svetlana Vasović, Boris Vezjak, Jelka Zorn in Sara Pistotnik. Intervjuji z Aleksandrom Todorovićem, Aleksandrom Dopliharjem, Robertom Pignonijem in Borisom A. Novakom.

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, Študentska založba, Ljubljana, 2008. Več

Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja, Mirovni inštitut, 2003

20. februar 2012

Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja

Knjiga je sestavljena iz uvodnega besedila Vlaste Jalušič, ki oriše politično ozadje, ki je omogočilo kršitve človekovih pravic prizadetih prebivalcev in poznejše strategije opravičevanja teh postopkov, osrednje študije Jasminke Dedić, ki je pomembna za razumevanje pravnega konteksta, in etnografsko raziskavo Jelke Zorn, kjer so zbrana pričevanja izbrisanih.

Avtorice: Jasminka Dedić, Vlasta Jalušič in Jelka Zorn

Mirovni inštitut, 2003 Več

Zgodbe izbrisanih prebivalcev, Založba Sanje, 2011

25. december 2011

Zgodbe izbrisanih prebivalcev

Knjigo Zgodbe izbrisanih prebivalcev, ki sta jo uredili Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn, sestavlja 27 zgodb izbrisanih posameznikov in posameznic. Svoje zgodbe so izbrisani napisali skupaj s študentkami in študenti Fakultete za socialno delo in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Gre za zgodbe o pogumu, inovativnosti, strategijah preživetja in upanju, ki razkrivajo nove ali manj znane vidike izbrisa in njegovih posledic.

Urednici: Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn

Založba Sanje, Ljubljana, 2011 Več