Izbrisani - Informacije i dokumenti

Podrška izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status te osvještavanje javnosti o brisanju iz registra stalnog stanovištva 1992. godine i o stanju na području popravljanja nepravde.

Menu

O projektu

1992. godine je protuzakonitim djelovanjem organa vlasti u Sloveniji 25.671 osoba koja je imala zakonsko pravo boravka u Sloveniji izgubila svoj pravni status. Status stalnog stanovnika oduzet im je protuzakonitim činom brisanja iz registra stalnog stanovništva. Ustavni sud Repubike Slovenije je na osnovi odluke br. U-I-284/94 iz 1999. godine i odluke br. U-I-246/02 iz 2003. godine ustanovio da je bilo brisanje nezakonito, a Zakon o strancima na kojeg su se vlasti pozivale neustavan. Zakonodavnom organu je odredio da mora neustavnost zakona otkloniti u roku šest mjeseci, ali odluka Ustavnog suda nije bila provedena ni slijedećih sedam godina.

Svrha projekta o izbrisanima je upozaravati vlasti u Sloveniji na njene ustavne i međunarodne obaveze poštovanja odluka Ustavnog suda i otklanjanja povreda ljudskih prava. Projekt je namijenjen i osvještavanju javnosti o težini posljedica brisanja iz registra stalnih stanovnika te podršci izbrisanima u njihovim naporima da urede pravni status i riješe druge probleme koji proizlaze iz neriješenog statusa.

Aktivnosti

 1. Praćenje provođenja dopunjenog Zakona o sređivanju statusa državljanina drugih država nasljednica nekadašnje SFRJ u Republici Sloveniji, te upozoravanje vlasti na probleme koji nastaju na tom planu.
 2. Istraživanje i bilježenje okolnosti i posljedica brisanja iz registra stalnih stanovnika uz pomoć intervjuiranja izbrisanih stanovnika te zapisivanja i arhiviranja njihovih ispovijesti, poštujući načela zaštite osobnih podataka.
 3. Pružanje pravne pomoći izbrisanim stanovnicima u toku sređivanja pravnog statusa te zastupanje izbrisanih u upravnim i sudskim postupcima.
 4. Informiranje javnosti te organizacija predavanja, tribina, konferencija i drugih javnih događaja o brisanju iz registra stalnog stanovništva, o njegovim posljedicama i vidicima u kontekstu tranzicije, migracija, prava ljudskih prava i ustavnog prava, nacionalizma, zdravlja, jezičkih prava i emancipacijskih praksi.

Suradnici

 • Neža Kogovšek Šalamon
  je doktorica pravnih znanosti. 2011. godine je doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani na temu ustavnih, međunarodno-pravnih i komparativnih vidika brisanja iz registra stalnog stanovništva Republike Slovenije. Radila je u Pravno-informacijskom centru nevladinih organizacija – PIC u Ljubljani i u Human Rights Watch u New Yorku. U istraživački tim Mirovnog instituta uključila se 2005. godine gdje nastavlja djelovati kao pravnica i zagovornica na području ljudskih prava u Sloveniji i na međunarodnom planu.
 • Aleksandar Todorović
  je jedan od najviđenijih građana koji su bili izbrisani iz registra stalnog stanovništva u Republici Sloveniji. Bio je prvi predsjednik i jedan od osnivača Društva izbrisanih stanovnika Slovenije te Civilne inicijative izbrisanih aktivista.
 • Brankica Petković
  je magistrica znanosti iz područja sociologije kulture. Na Mirovnom institutu je angažirana u istraživanjima, javnom zagovaranju i praćenju medijske politike i medijskih praksi, medijske etike i samoregulacije, medijskog vlasništva i komunikacijskih prava građana te predstavljanja i zastupljenosti manjinskih grupa u medijima. Urednica je stručnog časopisa Medijska preža, zbirke knjiga Media Watch, internetne stranice i drugih publikacija Media Watch. Autorica je brojnih članaka te soautorica više knjiga i zbornika radova.
 • Maja Ladić
  je diplomirala na Fakultetu za društvene znanosti (politologija – međunarodni odnosi). Područja zanimanja: ljudska prava, zaštita manjina, etnička diskriminacija, etnički sukobi, socijalna uključenost / isključenost, ravnopravnost spolova, razvoj i razvojne suradnje. Na Mirovnom institutu je koordinatorica razvojnih projekta u Ruandi, a također surađuje na projektima Izbrisani: Ispravak povrede ljudskih prava i Koherentnost migracijskih i razvojnih politika.
 • Jelka Zorn
  je doktorica znanosti iz područja sociologije in docentica socijalnog rada na Fakultetu za socijalni rad Univerziteta u Ljubljani. Teme njenih istraživanja su brisanje iz registra stalnog stanovništva i migracije.
 • Katarina Vučko
  je studentica magistarskog studija međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Bila je zaposlena kao stručna suradnica sa područja ljudskih prava na Pravno-informacijskom centru nevladinih organizacija – PIC u Ljubljani, od 2009. godine radi na Mirovnom institutu na istraživanjima i zagovaranju ljudskih prava te pravnom savjetovanju izbrisanih stanovnika Slovenije.
 • Sara Pistotnik
  je studentica poslijediplomskog studija etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. U središtu njenog istraživačkog i zagovorničkog angažiranja su migracije, a najintenzivnije se bavi temom brisanja iz registra stalnog stanovništva u Republici Sloveniji.
 • Uršula Lipovec Čebron
  je doktorica znanosti iz područja antropologije. Od 2001. godine je zaposlena kao asistentica na Odjeljenju za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Njen istraživački rad obuhvaća teme iz medicinske antropologije odnosno antropologije zdravlja, antropologije migracija, antropologoškog istraživanja među tražiteljima azila, izbjeglicama i drugim migrantima.

Partneri

Donator

Open Society Foundations je osigurao financijska sredstva za djelovanje projekta Izbrisani stanovnici Slovenije – Izazov za novonastalu nacionalnu državu kojeg je u razdoblju od 2007. do 2009. godine organizirao Mirovni institut, te za projekt Izbrisani: Otklanjanje povreda ljudskih prava u razdoblju od 2010. do 2012. godine. U okviru tog projekta je i nastao ovaj informacijsko-dokumentacijski portal.